Update omgevingsregeling

08 januari 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Update omgevingsregeling
Door: Diane van Beek, IF Technology

Momenteel werken de ambtenaren van BZK de Omgevingsregeling uit. Deze Omgevingsregeling valt onder de Omgevingswet die straks in 2021 in werking zal treden.
In de Omgevingsregeling zijn onderwerpen uitgewerkt die voor de Omgevingswet en onderliggende besluiten te gedetailleerd zijn.
Voor bodemenergie zijn dit de indieningsvereisten bij de vergunningaanvraag, oftewel de gegevens die je in het OLO loket invult.

Half december heeft BodemenergieNL een informeel overleg gehad met de betrokken ambtenaren, zij wilden graag weten waar we met bodemenergie tegenaan lopen. Vervolgens hebben we onze input schriftelijk (en in meer detail) per e-mail nagestuurd.

Onze reactie ging met name over de SPF en het verstrekken van de certificaatnummers van de betrokken partijen. Daarnaast zijn we in onze reactie nog ingegaan op de regels rondom de mer-beoordelingsprocedure, lozen en de vertaling van de indieningsvereisten naar het OLO.

Wanneer de Omgevingsregeling gereed is, komt deze ter inzage en zullen we formeel (nogmaals) onze reactie indienen.