Update m.e.r.-beoordelingsprocedure

16 oktober 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Update m.e.r.-beoordelingsprocedure

Eerder werd gecommuniceerd dat de m.e.r.-beoordelingsprocedure en de Waterwet procedure naar verwachting vanaf 1 januari 2020 samen gaan lopen. Hier is op dit moment helaas nog geen zekerheid over. Het voorstel hiervoor ligt nog bij de Tweede Kamer ter beoordeling. Binnenkort hopen we hier meer duidelijkheid over te geven.