Update EPG/NTA8800

10 mei 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Update EPG/NTA8800

Door: Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL

Hoewel voor sommigen een ‘ver van hun bed’ show, zijn ontwikkelingen van normen en rekenmethode (NTA8800) voor de EnergiePrestatie van Gebouwen (EPG) zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de marktvraag.

De invoerdatum van de NTA8800 zal, in tegenstelling tot eerdere aankondiging, niet op 1 januari 2020 zijn. In juni zal het ministerie van BZK de invoerdatum communiceren met daarin ook een reactie op en opvolging van de internetconsultatie. Om deze reden blijven de projectgroep, waarin ondergetekende deelneemt, en de Programmaraad, met o.a. directeur Olof van de Gaag van de NVDE, vooralsnog in functie tot de overdracht aan de NEN Normcommissie Energieprestatie/normsubcommissie “EPG en verwarming” – voorgezeten door Harm Valk.

De ambitie is nog steeds om de methode integraal voor zowel nieuwbouw als voor renovaties in te voeren. Daadwerkelijke invulling van de koudebehoefte is belangrijk voor het comfort van de bewoners/gebruikers in thermisch zeer goed geïsoleerde gebouwen. Een bodem-gekoppelde warmtepomp is de ultieme techniek om daarin te voorzien met een hoog rendement op de primaire (hulp-)energie. Dit aspect heeft nog onze aandacht in deze finale fase van de NTA8800 en in de parallele definitie van de (BENG) grenswaarden.

In de ruim vijftig publieke reacties in de BENG-consultatie sprong ‘gebrek aan ambitie in de voorgestelde BENG1 eis’ (thermische isolatie schil) eruit. Onder de gedetailleerde reacties was verder bijvoorbeeld voor bodemenergie relevant: de vraag om meer aandacht te hebben voor het beter waarderen van gecombineerde ruimteverwarming en warm tapwater met (bodem-gekoppelde) warmtepompen.