Tweede succesvolle incompany bodemenergie bij omgevingsdiensten

17 december 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Tweede succesvolle incompany bodemenergie bij omgevingsdiensten
Door: Elmer van Krimpen, ambtelijk secretaris BodemenergieNL

Half december heeft er in Utrecht voor diverse omgevingsdiensten in opdracht van de omgevingsdienst IJmond een incompany-cursus plaatsgevonden over bodemenergiesystemen. De deelnemers kwamen uit het hele land waaronder Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Brabant.

De incompany-cursus was een vervolg op de opleiding bij de omgevingsdiensten van Noord-Holland. Deze was weer ontstaan naar aanleiding van de introductiemiddag over bodemenergie die afgelopen zomer is gegeven. Het programma bestond uit diverse onderdelen, waaronder de werking en toepassing van gesloten bodemenergiesystemen en waarom dat voor omgevingsdiensten van belang is. Ten opzichte van de eerste opleiding waren er een aantal aanpassingen gemaakt. Zo is er meer tijd en aandacht besteed aan interferentie en ook zijn diverse onderdelen praktischer ingevuld.

Docent Henk Witte van Groenholland is ingegaan op gesloten systemen in het algemeen en interferentie tussen gesloten bodemenergiesystemen onderling en tussen gesloten en open systemen. Docent Marette Zwamborn van KWR ging in op beleid en wetgeving, op het aanleggen van open systemen en op de juiste manier afvullen van boorgaten. Tot slot heeft Wobbe van den Kieboom van KWA alles over de Seasonal Performance Factor (SPF) verteld met een duidelijk link naar de praktijk.

Derde editie
Ambtelijk secretaris Elmer van Krimpen, de organisator van de opleiding, liet weten dat hij regelmatig vragen krijgt van handhavers zo ook bij de themabijeenkomst van Bodemenergie op 6 december jl. De belangstelling voor een vergelijkbare cursus is groot en wellicht dat er de komende maanden een derde editie wordt georganiseerd. Verder zijn er uiteraard ook de reguliere opleidingen voor overheden op de agenda van BodemenergieNL te vinden.

Praktijkmiddag
BodemenergieNL onderzoekt naar aanleiding van de vele vragen ook de mogelijkheid om in 2019 een praktijkmiddag te organiseren over het maken van boorgaten voor gesloten bodemenergiesystemen.