Train de trainer voor docenten BodemenergieNL

22 juni 2018

 1. Home
 2.  → 
 3. nieuws
 4.  → Train de trainer voor docenten BodemenergieNL
Door: Elmer van Krimpen, secretariaat BodemenergieNL

In Woerden kwamen op 21 juni 12 docenten van BodemenergieNL bij elkaar voor een ‘Train de trainer’-sessie. De sessie werd gegeven door Jolijn Alexandropoulos en Betje Koolhaas van Skala Training & Advies. Doel was het krijgen van tips en trucs voor het lesgeven door cases en intervisie. Er werd afgesloten met een borrel en BBQ in de KAS op het dak bij MeetINoffice in Woerden.

In de openingsronde werd ingegaan op de ervaringen van de vorige sessie in 2017 en de verwachtingen voor deze sessie. Zo had Sander zijn lesmateriaal beter gerangschikt, was Rik aan de slag gegaan met de leercyclus, brengt Diane het juridische afsluitende blok met “dit is het leukste uurtje” en probeert Wil bij zijn lessen meer te werken met beelden omdat hij leerde dat bij een PowerPoint presentatie slechts 7% blijft hangen van de woorden.

Met de aftrap kregen de docenten een aantal stellingen voorgeschoteld om over na te denken en te discussiëren, waaronder “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp” en “Een goede leraar is het halve huiswerk”.

Daarna gingen de deelnemers uiteen in groepjes om een aantal valkuilen voor docenten te bespreken en er oplossingen voor te bedenken. Onderwerpen als “Ik trek me elk commentaar persoonlijk aan”, “Haast, haast, haast” en “Ik wil altijd de touwtjes in handen hebben” werden uitgebreid besproken. Bij de plenaire bespreking kwamen diverse oplossingen naar voren. Er was een groepje die oplossingen zoals “niet vanuit een ivoren toren praten” en “samen op weg” heel beeldend naar voren bracht. Een tweede groep bracht een ter plaatse gevonden touw letterlijk als rode draad naar voren, met de rode draad van de les en op sleeptouw nemen van de cursist als illustratie. In de derde groep kwamen de deelnemers met “De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor docenten” zoals

 • Op tijd aanwezig zijn
 • Goede voorbereiding
 • Contact met de groep
 • Geeft cursist de ruimte
 • Domme vragen bestaan niet
 • Zoek balans
 • Neem tijd voor reflectie
 • Wees enthousiast
 • Je bent nooit uitgeleerd

 

Daarna kwamen twee praktijksituaties aan bod met behulp van een acteur. Samen met een deel van de groep werd eerste de situatie van ‘de slaper’ opgevoerd, waarbij een deel van de groep niet zat op te letten en het andere deel van de groep ‘regisseur’ mocht spelen voor de acteur-docent. Via het regisseren kwamen tips en ideeën naar voren over hoe om te gaan als de aandacht in de groep cursisten verslapt.

De tweede situatie betrof ‘de aandachtvrager’. Soms is er iemand in een groep die heel veel vragen stelt, of veel over een eigen situatie verteld. Dit is niet altijd relevant voor de hele groep en als docent moet je ook de tijd bewaken. Ook hier mocht iedereen regisseur spelen en er ontstond een hele brainstorm om zulke situaties resoluut maar met respect te behandelen.

In het laatste onderdeel werd bij de ronde nog even nagepraat over de ervaringen en het geleerde. De docenten waren stuk voor stuk nog gemotiveerder dan voorafgaand om aan de slag te gaan met het geleerde. Vanuit het secretariaat zullen Mariëlle van Pelt – van Kampen en Elmer van Krimpen volgend jaar weer een vergelijkbare sessie gaan opzetten. Een mooie afsluiting van een van de docenten was, “je bent nooit te oud om te leren en elke les is anders en ook steeds ook voor mezelf weer een interessant uitdaging”.