Train de Trainer voor docenten BodemenergieNL

26 juni 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Train de Trainer voor docenten BodemenergieNL

Door: Elmer van Krimpen, secretariaat BodemenergieNL

In Woerden kwamen op 25 juni 12 docenten van BodemenergieNL bij elkaar voor een ‘Train de Trainer’-sessie. De sessie werd gegeven door Jolijn Alexandropoulos en Betje Koolhaas van Skala Training & Advies. Het was de derde keer dat de sessie georganiseerd werd. Doel was het krijgen van tips en trucs voor het lesgeven door cases en intervisie. Er werd afgesloten met een borrel en barbecue in de KAS op het dak bij MeetINoffice in Woerden.

In de openingsronde werd ingegaan op de ervaringen van de vorige sessie in 2018 en de verwachtingen voor deze sessie. Het was ook een mooie kennismaking voor de docenten onderling want niet iedereen kende elkaar en had kennis van de gedoceerde onderdelen. De docenten waren na de vorige sessie vooral aan de slag gegaan met het toevoegen van meer beeldmateriaal en de lessen korter en bondiger te maken. Jolijn vertelde dat ze met Mariëlle en Elmer deze keer had gekozen voor het meer interactief maken van de lessen. Dit door het oefenen met drie verschillende werkvormen in oefensessies.

De werkvormen waar de deelnemers mee aan de slag moesten, waren gericht op het beter overbrengen van kennis waardoor het beter werd opgeslagen en beter gereproduceerd kan worden. De werkvormen waren beeldassociatie (associatie met onderdelen van de beoogde les door een blad met hiërogliefentekens), theorieloper (een letterlijk lopende opdracht) en detective (een case met een fout erin die opgespoord moet worden). Het idee erachter is hoe meer je de verschillende zintuigen gebruikt, hoe meer de cursist onthoud en kan reproduceren. Door het bespreken van de diverse werkvormen kwamen allerlei ideeën naar boven voor toepassing bij de lessen. Maximaal 10 minuten zelf aan het woord, en vooral interactief door vragen te stellen en bijvoorbeeld een kleine (groeps)oefening of rekenopdracht. Ervoor zorgen dat cursisten niet in de sluimerstand gaan en energizers gebruiken.

Na de pauze gingen de deelnemers hun voorbereidde les aan elkaar presenteren. Dit onderdeel werd vervolgd met intervisie en tips en trucs voor elkaar die werden opgeschreven, zodat iedereen wat mee naar huis kon nemen.
Jolijn en Betje sloten af met vele tips maar vooral de boodschap om veel te oefenen. Meer suggesties voor werkvormen zijn te vinden op werkvormen.info en 101werkvormen.nl
Bij de afsluitende borrel en barbecue werd nog uitgebreid nagepraat over de Train de Trainer-sessie. Het was tevens de afsluiter van het cursusjaar (ondanks dat er nog een paar cursusdagen volgen).