Ton Timmermans Lid van Verdienste

30 november 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Ton Timmermans Lid van Verdienste

Door: Willem Hooijkaas, Secretariaat BodemenergieNL

Tijdens de Algemene LedenVergadering van BodemenergieNL op 30 november jl. is aan Ton Timmermans de penning ‘lid van verdienste’ uitgereikt.
Deze speciale penning wordt  door het bestuur toegekend aan leden die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging.
De penning werd voor het eerst toegekend voor de uitzonderlijke inzet en inspanning van Ton voor de vereniging in de afgelopen jaren.

Naast het feit dat Ton in 1999 behoorde tot één van de oprichters van toendertijd de NVOE en in de beginjaren het voorzitterschap van de vereniging heeft vervult, heeft Ton zich de afgelopen jaren bijzonder ingespannen voor de certificering binnen de branche.
In het bijzonder geldt dit voor de totstandkoming van de BRL 11000 en de verbeterslag hiervan in de afgelopen periode.
Ton toonde zich blij verrast met de toekenning van de penning als lid van verdienste.