Update Normcommissie TC451

Door: Henk Witte, Groenholland Werkgroep 2 (gesloten bodemenergiesystemen) heeft op 17 en 18 juni in Parijs bij Afnor een werkoverleg gehouden waar het (na een eerder werkoverleg) resterende deel van alle commentaren is besproken en verwerkt. Daarmee is een...