Bodemenergie uit gebouwfundering

De fundering voor gebouwen kan gebruikt worden om ruimtes te koelen en te verwarmen. TU Delft gaat een test starten om te kijken hoeveel dit op kan leveren. De palen zelf zijn niet nieuw, maar worden in Nederland nog maar weinig toegepast. Op minimaal 5 meter diepte...