Stimuleringsfonds Open Oproep bouwen vanuit de bodem

11 juli 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Stimuleringsfonds Open Oproep bouwen vanuit de bodem

Met de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem zoekt het Stimuleringsfonds ontwerpers, overheden, belanghebbenden en deskundigen om te werken aan verstedelijkingsvraagstukken waarbij de ondergrond centraal staat. Reageer uiterlijk 26 september en ontvang tot € 30.000,-.

Deze open oproep richt zich op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën, arrangementen en oplossingen voor de verstedelijkingsopgave worden ontwikkeld die de condities van de ondergrond serieus nemen én er productief gebruik van maken.

Op de website van het Stimuleringsfonds vindt u alle informatie over voor welke projecten subsidie kan worden aangevraagd en hoe dat in z’n werk gaat:

Open Oproep Bouwen vanuit de bodem | Stimuleringsfonds