Stand van zaken rond BRL’s

09 november 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Stand van zaken rond BRL’s

Er is het laatste half jaar het nodige te doen geweest over de BRL 11000 en in mindere mate over de BRL 2100. De bij de BRL’s behorende protocollen zijn herschreven en daarmee beter leesbaar gemaakt. In de hoofdstukken 4 van de BRL’s staan zaken omschreven die betrekking hebben op de inzet van de CI’s en de eisen die aan CI’s gesteld worden. Het lag oorspronkelijk in de bedoeling dat de aangepaste versies zouden ingaan op 1 januari 2018. Dit is uitgesteld tot 1 april 2018.

De stukken zouden ter goedkeuring komen in het CCvD overleg van 5 oktober jl.. Dat bleek niet mogelijk omdat er voor zowel de BRL 11000 als de BRL 2100 bij de, door ILT uitgevoerde HUF-toets (Handhaving Uitvoering Fraudebestendigheid) nogal wat knelpunten naar voren kwamen.
Dit maakt het noodzakelijk om een extra overleg van de begeleidingscommissie te beleggen.

Voor de BRL11000/protocol11001 heeft dit overleg, waarbij ILT aanwezig was, plaatsgevonden op donderdag 2 november jl.
Voor de BRL 2100/protocol 2101 zal het overleg plaatsvinden op 13 november a.s.
De belangrijkste feiten uit het BRL 11000/protocol 11001 overleg lichten wij hierbij toe: