Samenwerking branchevereniging en provincie Gelderland

10 november 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Samenwerking branchevereniging en provincie Gelderland

Een traject dat is gestart met een klacht, ontwikkelt zich tot een hele positieve samenwerking tussen een grote publieke partij en onze branchevereniging!

Naar aanleiding van de achterstanden in de vergunningverlening Waterwet bij de provincie Gelderland heeft de branchevereniging gesprekken gevoerd met de afdeling VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) van de provincie Gelderland. De achterstanden worden momenteel hard ingelopen, en we zijn aan het kijken naar het vergunningverlening proces als geheel. Hieruit blijkt onder andere dat het verschil in de kennis en het perspectief bij beide partijen behoorlijk groot is, en er vaak sprake is van miscommunicatie en elkaar verkeerd begrijpen.

Met het oog op de energietransitie en het feit dat markpartijen de overheid nodig hebben en de overheid de marktpartijen ook, zijn we bezig om gezamenlijk verschillende vormen van kennisdeling en -ontwikkeling te faciliteren. We zijn begonnen met het organiseren van een webinar inzake de Waterwetvergunningen voor de leden op 18 november, en kijken samen naar wat nog meer mogelijk is om elkaar beter te begrijpen en elkaar ook te helpen!

Een klein maar mooi begin van het versterken van de publieke en private samenwerking ten behoeve van de energietransitie dus!

Mochten jullie idee├źn hebben over hoe we nog beter de boodschap over en weer kunnen laten landen, of verzoeken/vragen hebben aan de provincie, neem gerust contact op met de juridische werkgroep via juridisch@bodemenergie.nl.