Ronald Folders benoemd tot Erelid

10 juli 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Ronald Folders benoemd tot Erelid

Zoals u weet, is Ronald Folders dit voorjaar afgetreden als bestuurslid van onze branchevereniging. Gedurende een zeer lange periode, vanaf 2006 tot april 2022, heeft Ronald zich ingezet voor het gezamenlijk belang van de leden van Branchevereniging Bodemenergie én vervulde hij de rol van secretaris van de branchevereniging.

Met zijn enorme expertise als specialist in bodemboringen en grondwatersystemen, heeft hij inhoudelijk een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten van de branchevereniging. Ook wist hij als geen ander de belangen van de boorbedrijven goed voor het voetlicht te krijgen en te behartigen. Ook nam Ronald zitting in diverse commissies en klankbordgroepen namens onze vereniging.

Al met al heeft Ronald een speciale plek binnen Branchevereniging Bodemenergie meer dan verdiend. Op 29 juni jl. is hij dan ook benoemd tot erelid van Branchevereniging Bodemenergie.  Wij bedanken Roland nogmaals hartelijk voor zijn jarenlange inzet en waardevolle bijdrage als bestuurslid van Branchevereniging Bodemenergie!