PvdA wil subsidie voor bodemenergie

06 november 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → PvdA wil subsidie voor bodemenergie

De PvdA wil 300.000 euro uittrekken om minimaal 100 woningen te verduurzamen door middel van bodemenergie. De PvdA zal hiervoor een voorstel indienen in de Statenvergadering van 6 november.

Bodemenergie is een taak van de provincie en wordt gezien als een goed alternatief voor aardgas maar op dit moment zijn er nog geen subsidiemogelijkheden voor bronboringen. Het Rijk kent alleen stimuleringsprogramma’s voor het gebruik van warmtepompen.

Omdat de totale kosten voor het aanleggen van bodemenergie al snel oplopen tot boven de tienduizend euro, vraagt de PvdA om subsidie voor woningcoöperaties, verenigingen van eigenaren en andere bewonerscollectieven om bronboringen te stimuleringen en daarmee het gebruik van bodemenergie te bevorderen. Bodemenergie is veelbelovend voor de toekomst en veroorzaakt geen overlast voor burgers of natuur.

Daarnaast wil de PvdA deze bronboringen zichtbaar maken op een regionale bronkaart zodat de opgedane kennis en ervaring voor alle inwoners te zien zijn. De PvdA wil stimuleren dat er op grotere schaal overgestapt wordt van aardgas naar bodemenergie.  Bodemenergie draagt als duurzame energiebron bij aan de besparing van de uitstoot van CO2 en is dus beter voor het milieu dan aardgas. Het gebruik van bodemenergie kan zelfs een energiebesparing opleveren van dertig tot tachtig procent.

De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben in oktober 2016 afgesproken om te kijken naar de mogelijkheden van bodemenergie. Er wordt nog onderzoek gedaan naar ultradiepe bodemenergie (vanaf 500 meter) maar van de ondiepe bodemenergie is al bekend dat het een goed alternatief is voor aardgas. De PvdA in de Staten van Utrecht vindt dan ook dat de provincie ‘’de daad bij het woord moet voegen’’ en concrete acties moet gaan ondernemen om de afspraken uit oktober 2016 waar te maken.

 

Bron: UtrechtNieuws.nl