Provincie Noord-Brabant informeert bodemenergiesector over de aanstaande beperkingen

09 juni 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Provincie Noord-Brabant informeert bodemenergiesector over de aanstaande beperkingen

Branchevereniging bodemenergie en Vereniging Warmtepompen hebben van de provincie Noord-Brabant deze brief ontvangen waarin de beperkingen voor gesloten bodemenergiesystemen aan de bedrijven in de branche worden aangekondigd. Zie ook de Q & A’s waarin veel van de in de aanloop besproken zaken staan.

Deze beperkingen waren inmiddels bekend vanuit onze interactie met de provincie bij ónze pogingen om de beperkingen teniet te doen. De brancheverenigingen blijven daartoe met Brabant in gesprek. Dat wordt wel steeds lastiger omdat de provincie als voorwaarde voor verdere gesprekken stelt, dat de branche 0% milieurisico moet garanderen.