Pijnacker-Nootdorp warm door bodemenergie

01 december 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Pijnacker-Nootdorp warm door bodemenergie

Donderdag kreeg de gemeenteraad een presentatie over bodemenergie van Stein Verplanck. Hij deed een indrukwekkende bewering: “bodemenergie zal 85% van de warmtebehoefte van de gemeente kunnen voorzien. Twee vormen van ondiepe bodemenergie zullen 40% leveren, de andere 45% zal komen uit geothermie. Deze energievorm wordt al in veel andere gemeentes toegepast, wat hopelijk verder bijdraagt aan de business case voor aardwarmte.” In de huidige berekeningen zijn andere varianten van bodemenergie niet meegerekend, zoals ondiepe geothermie of extreem diepe geothermie.

Warmtevisie

Stein Verplanck betoogt voor de gemeenteraad: “Er is een grote rol weggelegd voor het college in het realiseren van deze visie in het stimuleren en verdelen over de gemeenschap van deze energievorm. Uit de warmtevisie distilleren we drie acties: het aanstellen van een warmteregisseur die het proces zal dirigeren en een plan van aanpak om de warmtevoorziening te verduurzamen. Verder zal een samenwerkingsverband voor warmte gevormd worden met het Oostland, specifiek gemeente Lansingerland.” De gemeente Pijnacker wil in 2050 energieneutraal en gasloos zijn. Hiervoor zijn tegelijk verschillende vormen van energie nodig, bijvoorbeeld ook zonne-energie en windenergie. Bodemenergie is vooral geschikt voor koeling en verwarming, niet voor electriciteitswinning.

Techniek blijft ontwikkelen

Vanuit de raad kwamen verschillende vragen, waaronder of deze techniek werkelijk onbeperkt is en of deze ook risico’s kent. Verplanck: “Dit systeem heeft een looptijd van dertig jaar, maar dat betekent niet dat het netwerk daarna helemaal afgeschreven is. De onttrekkingstemperatuur zal met een paar graden afnemen, maar de hoop is dat de techniek in de tussenliggende tijd genoeg vordert dat we ook met lagere temperaturen evenveel warmte kunnen leveren. Wat betreft risico’s is het moeilijk om specifiek antwoord te geven. Misschien zullen er kinderziektes van deze techniek de kop opsteken, maar er is strenge wetgeving omtrent de winning van bodemenergie.”

Bron: Pijnacker-Nootdorp TV