Op bodemenergie kun je bouwen

07 mei 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Op bodemenergie kun je bouwen

In Nederland zijn er drie toegewijde organisaties die de toepassing van bodemenergie bevorderen: Branchevereniging Bodemenergie, Gebruikersplatform Bodemenergie en Kennisplatform Bodemenergie. Samen behartigen deze organisaties de belangen van de gehele keten, van leveranciers tot eindgebruikers en van ontwerpers en technisch adviseurs tot gemeenten en woningcorporaties. Vanaf nu zijn deze drie organisaties op één gezamenlijk platform verenigd.

Over bodemenergie

Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland en maar liefst 45 jaar elders in Europa. Duurzame, hernieuwbare energie uit de bodem is een onmisbare schakel in de energietransitie. Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming én koeling. Bodemenergie kan worden ingezet in nauwe samenwerking met andere duurzame energietechnieken, zoals seizoensopslag, aquathermie, warmtenetten en warmtepompen. De kwaliteit van bodemenergiesystemen wordt o.a. geborgd en bewaakt door verplichte certificering, strenge protocollen en richtlijnen. Dit maakt bodemenergie een betrouwbare én schone techniek.

Samen voor de energietransitie

De websites van de drie samenwerkende organisaties worden samengebracht onder de paraplu van Bodemenergie Nederland. Hierdoor is alle informatie over bodemenergie voortaan te vinden op één plek. Tevens is het zo voor iedereen duidelijker dat wij de gehele keten in Nederland vertegenwoordigen. Binnen het gezamenlijke platform blijven de drie organisaties hun eigen identiteit en ook hun specifieke functies behouden:

  • Branchevereniging Bodemenergie is er voor én door de bodemenergiebranche. De branchevereniging behartigt de belangen van de gehele sector. Dit zijn met name de leveranciers, grondboorbedrijven, installatietechnische bedrijven, exploitanten en adviesbureaus.
  • Gebruikersplatform Bodemenergie is er om eindgebruikers van bodemenergiesystemen, zoals gebouwenbeheerders en facility managers, te helpen bij de optimalisatie van hun WKO-systemen.
  • Kennisplatform Bodemenergie is het centrale orgaan voor het delen van kennis over bodemenergie en onderzoeken. Hiermee richt het platform zich met name op alle professionals uit de branche, overheden en kennisinstellingen met o.a. onderzoeksprojecten en de Kennisbank (Wiki Bodemenergie).

Het gezamenlijke doel is om de verantwoorde inzet van bodemenergie in de gebouwde omgeving te bevorderen ten behoeve van de energietransitie.

Kennis borgen en delen

Op het nieuwe platform www.bodemenergie.nl wordt alle kennis over bodemenergie op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Naast algemene informatie over bodemenergie als duurzame energiebron vinden professionals, overheden en eindgebruikers van bodemenergiesystemen er specifieke informatie. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, certificering en kennisprojecten.

Opleidingen

Gezien de groei van de duurzame energiebranche worden goede opleidingen ook steeds belangrijker. Branchevereniging Bodemenergie faciliteert al jaren de opleidingen ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te zijn binnen onze branche. Op de website vindt u ons actuele opleidingsaanbod en uitgebreide informatie.

Webinars, evenementen en updates

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert regelmatig webinars over specifieke onderwerpen die van toepassing zijn op WKO-systemen voor gemeenten, woningcorporaties en gebouwenbeheerders. Een actueel overzicht van deze en overige evenementen wordt bijgehouden op de website. Ook vindt u hier regelmatig nieuwsupdates vanuit de verenigingen en de branche.

Bent u net zo enthousiast als wij? Voeg dan www.bodemenergie.nl toe aan uw favorieten!