Nieuws

Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert regelmatig evenementen om kennis over bodemenergie en ontwikkelingen op dit vlak te delen met eindgebruikers, beheerders van WKO-systemen en andere geïnteresseerden. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en als zeer nuttig ervaren. Op onze website vindt u altijd een overzicht van de evenementen die gepland staan.

Lees meer
EGEC publiceert het European Geothermal Market Report 2020

EGEC publiceert het European Geothermal Market Report 2020

In Europa was 2010-2020 een decennium van aanhoudende groei voor de bodemenergie- en geothemiebranche, die op het einde werd verstoord door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. De effecten van de crisis zouden echter van korte duur moeten zijn en er wordt verwacht dat de groeiende belangstelling voor bodemenergie en geothermie in Europa de investeringen in de sector verder zal stimuleren.

Lees meer
Virtuele rondleiding technische ruimte appartementencomplex

Virtuele rondleiding technische ruimte appartementencomplex

Heeft u altijd al een keer een kijkje willen nemen in een technische ruimte? Dat is nu mogelijk! U kunt hier uw virtuele rondleiding volgen en op uw gemak even ‘rondlopen’ in de kelder van het complex. Tijdens de rondleiding krijgt u een korte uitleg over de diverse apparatuur, de installatie in de binnenruimte en kunt u zelfs de regelkast van binnen bekijken.

Lees meer

Optimale ondergrondse inpassing van open bodemenergiesystemen

Om de klimaat– en energiedoelstellingen, meer duurzame energie en minder CO2-uitstoot, te halen, is grote opschaling van het gebruik van bodemenergie nodig. De ondergrondse potentie van bodemenergie wordt nog niet volledig benut, en vooral in binnenstedelijke gebieden...

Lees meer

WINDOW – Ondergrondse warmteopslag

Opslag van warmte in de ondergrond is een belangrijke schakel in de warmtetransitie en is een van de goedkoopste vormen van energieopslag. Ondergrondse warmteopslag bij hogere temperaturen wordt echter nog beperkt toegepast in de Nederlandse ondergrond. Uitdagingen...

Lees meer

Op bodemenergie kun je bouwen!

De klimaatopgave vraagt een enorme maatschappelijke verandering van zowel burgers als lokale overheden. Gemeenten en RES-coördinatoren werken op dit moment hard aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0).  Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland...

Lees meer

Update van de Commissie Gedragscode

Woensdag 20 januari jl. was de tweede bijeenkomst van de Commissie Gedragscode onder leiding van de branche-kwaliteitsadviseur Beerd Volkers. De commissie kreeg van het bestuur mandaat om haar werk te structureren volgens een stappenplan. Nulmeting Eerst wordt er een...

Lees meer

RES’en en Transitievisies Warmte

De NVDE heeft op 21 en 19 januari onder geïnteresseerde leden het net opgehaald rond zon-PV en wind-op-land voor duurzame elektriciteit respectievelijk duurzame warmte-opties binnen de Regionale Energie Strategieën (RES, 30 regio’s) en de Transitievisies Warmte (TVW,...

Lees meer

Positie bodemenergie in Gelderse ASV-gebieden

Positie bodemenergie in Gelderland bij aanwijzing Aanvullende Strategische Voorraden drinkwater (ASV) en bredere landelijke context andere provinciale ASV’s Op 19 januari jl. kwam de ‘Voorbereidingsgroep ASV-traject’ van de provincie Gelderland digitaal bijeen. Het...

Lees meer

Cursussen bodemenergie volgen, óók in coronatijd!

De kwaliteit van opgeleverde installaties en de wettelijke vereisten daarvoor, moeten altijd geborgd zijn. Daarom is het, ook in deze lastige coronatijd, belangrijk dat onze mooie opleidingen onverminderd doorgang vinden. En dat lukt! We zien dat de diverse...

Lees meer

Bereid u voor op de Omgevingswet

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet is er het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk, dat dient ter ondersteuning bij de invoering van...

Lees meer

Energieprestatie – BENG sinds 1 januari jl. van kracht

Zoals u weet, zijn op 1 januari jl. de BENG-normen ingegaan en geldt de NTA8800 als rekenmethode voor de EnergiePrestatie van Gebouwen. Met de NTA8800 wordt de bijdrage aan de te behalen BENG-grenswaarden bepaald en daarmee de keuze voor (of tegen) een bepaalde...

Lees meer

Verzamelwet IenW 2019: mer-beoordelingsbesluit

Per 1 januari 2021 is de Verzamelwet IenW 2019 in werking getreden. Deze Verzamelwet is zoals de naam al zegt een verzameling van een aantal wetten, waaronder de Wet Milieubeheer. Onder andere artikel 7.28 van de Wet Milieubeheer is gewijzigd. Een vergunningaanvraag...

Lees meer

Commissie Gedragscode van start

Op woensdag 3 december jl. kwam de Commissie Gedragscode bijeen. Leden zijn Frans Heinis (De Ruiter Grondwatertechniek), Gertjan de Joode (Eteck), Hein van der Linden (Bergmans Bergeijk) en Elbert Stoffer (Itho Daalderop), onder leiding van onze kersverse...

Lees meer

ALV BodemenergieNL: kwaliteit en verbinding

Het blijft toch even wennen, een ALV in digitale vorm. Gelukkig staan ons de technische middelen ter beschikking die het ons mogelijk maken ook in deze vreemde tijden met elkaar in contact te blijven. Tijdens deze ALV hebben onze leden het bestuur het vertrouwen...

Lees meer

15 december: webinar ISDE per 2021

Op dinsdag 15 december 2020, van 11.00 – 12.30 uur organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar over de komende ISDE-wijzigingen. U kunt zich hier aanmelden voor het webinar. ISDE per 2021 ISDE is een subsidie van het ministerie van...

Lees meer