Nieuws

Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

Tijdens het NAT Festival ‘Aquathermie stroomt door’ wordt de Green Deal Aquathermie op feestelijke wijze afgerond. Het NAT festival is hiermee het schakelpunt tussen het einde van de Green Deal Aquathermie en de start van een nieuwe periode. Aquathermie stroomt door!

Lees meer
Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

Er is een schat aan mooie bodemenergieprojecten in Nederland. En er komen steeds meer best case practices van warmte- en koudeopslag in de bodem bij. Die concrete voorbeelden zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in bodemenergie, te triggeren. De Open Energiedag speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

Lees meer
Update ISSO 73

Update ISSO 73

Eind februari 2022 beginnen we met de update van de ISSO 73 (ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars). Deze ISSO-publicatie, onderdeel van het kwaliteitssysteem bodemenergie, stamt uit 2005. Weliswaar is in 2017 een beperkte update uitgebracht, maar gezien de ontwikkelingen van de protocollen én de markt is deze publicatie aan een update toe.

Lees meer
Cursussen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bevoegd gezag

Cursussen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bevoegd gezag

Bent u vanuit uw werk bij de overheid, omgevingsdienst of bevoegd gezag betrokken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Dan krijgt u in uw dagelijkse praktijk te maken met de vele aspecten en vraagstukken m.b.t. duurzame verwarming, zoals de inzet van...

Lees meer
‘Warmteopslag is cruciaal voor het laten slagen van de warmtetransitie’

‘Warmteopslag is cruciaal voor het laten slagen van de warmtetransitie’

Warmte365 nam deel aan onze Themamiddag eind vorig jaar. Naar aanleiding van de presentatie van Janine Verweij schreven zij dit artikel. Janine gaat daarin in op de noodzaak om weg te blijven van klassieke tegenstellingen voor het slagen van de warmtetransitie. “We moeten meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld aan warmteopslag.”

Lees meer
Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

Op donderdag 20 januari keken een kleine 200 mensen naar een webinar dat het Expertiseteam Warmte in Noord-Brabant samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Doel van dit webinar was het geven van een toelichting op de omgevingsverordening die de provincie Noord-Brabant binnenkort aanneemt om drinkwaterbronnen te beschermen.

Lees meer
Stand van zaken Omgevingsverordening Noord-Brabant

Stand van zaken Omgevingsverordening Noord-Brabant

De provincie Brabant lijkt de voorgenomen dieptebeperkingen aan bodemlussen voor gesloten bodemenergiesystemen door te zetten in de nieuwe Omgevingsverordening. Deze ligt op 4 februari a.s. voor besluit voor in Provinciale Staten. Hiervoor legde Provinciale Staten op 3 december jl. de kaders vast in het Regionaal Water- en Bodemprogramma.

Lees meer
Bodemenergie in provincie Brabant: de stand van zaken

Bodemenergie in provincie Brabant: de stand van zaken

In februari neemt Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten over de Omgevingsverordening met daarin voorgestelde beperkingen aan bodemenergie. Aanstaande dinsdag 20 januari spreekt Branchevereniging Bodemenergie met Gedeputeerde Staten in een ultieme poging om ‘meer tijd te krijgen’ om ruimte te vinden voor bodemenergie in Brabant. Kijk hier voor een samenvatting van de actuele stand van zaken.

Lees meer
Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Voor het eerst heeft Nederland een minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten (D66). Een nieuwe post die hard nodig is, gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Bodemenergie is belangrijk voor deze klimaatdoelstellingen. Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling.

Lees meer
Concept Uitvoeringsplan versterking bodemstelsel (Kwalibo) opgeleverd

Concept Uitvoeringsplan versterking bodemstelsel (Kwalibo) opgeleverd

Een programmateam heeft recentelijk een concept uitvoeringsplan opgeleverd waaraan Branchevereniging Bodemenergie heeft bijgedragen door deelname aan een klankbordgroep. Hierin hebben wij als branchevereniging onze intenties verwoord en directe feedback gegeven op het concept uitvoeringsplan, op de beleving van interacties binnen de branche en van de branche met de diverse overheden.

Lees meer
Programmaraad stelt koers en activiteiten vast voor Gebruikersplatform Bodemenergie

Programmaraad stelt koers en activiteiten vast voor Gebruikersplatform Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie stelt zich tot doel om de belangen van eindgebruikers van WKO-installaties te behartigen. Dit doet het platform op meerdere manieren. Een belangrijk onderdeel daarin is kennisoverdracht. Om te zorgen dat de activiteiten zo veel mogelijk aansluiten bij de interesses en belangen van de doelgroep, is er een bestuur annex Programmaraad actief.

Lees meer
ALV 2 december jl.

ALV 2 december jl.

Op 2 december 2021 heeft Branchevereniging Bodemenergie de halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden. In tegenstelling tot wat we gehoopt hadden, lukte het ook dit keer niet om fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig voorzien de digitale middelen in een ALV op afstand, maar de behoefte aan collegiaal contact blijft. Wij hopen dat we daar in het voorjaar 2022 in kunnen voorzien.

Lees meer
Brabant besluit tot beperking van (gesloten) bodemenergie

Brabant besluit tot beperking van (gesloten) bodemenergie

Vandaag, vrijdag 3 december 2021, besloot de Brabantse provinciale staten (PS) in het achtste en laatste debat over het regionaal water- en bodemprogramma 2022-2027. Het voorliggende voorstel werd met 46 tegen 4 aangenomen. Daarmee ook de daarin voorziene beperkingen aan de aanleg van bodemenergiesystemen.

Lees meer
Brabant, saboteer je duurzame ambities niet!

Brabant, saboteer je duurzame ambities niet!

Door bodemenergie buitenspel te zetten, dreigen de bestuurders van de provincie Noord-Brabant het kind met het badwater weg te gooien en enorme duurzaamheidskansen te laten liggen. Hoe zit het dan met die ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid? Frank...

Lees meer
Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

Bodemenergie: een prima combinatie met andere duurzame technieken

Voor het duurzaam verwarmen van gebouwen en woningen zijn er verschillende technieken op de markt. Maar wat is nu de beste keuze voor uw gebouw, woning of woonwijk en waar moeten deze systemen aan voldoen? Dit is afhankelijk van elke individuele situatie. Bekijk hier de infographic over ‘Diversiteit in Duurzaamheid’.

Lees meer
Aquathermie en WKO – Energy Transition Thursday

Aquathermie en WKO – Energy Transition Thursday

Om de energiemix snel te vergroenen, hebben we meer nodig dan duurzame technieken. Een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. Wie het verdienmodel voor een duurzame techniek sluitend krijgt, heeft goud in handen. In een serie rondetafelsessies behandelt Circle veelbelovende technieken en wordt dieper ingegaan op het verdienmodel achter de techniek. Deze aflevering: aquathermie in combinatie met WKO.

Lees meer