Nieuws rondom de Omgevingswet

30 juni 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Nieuws rondom de Omgevingswet

Invoering – Vlak voor de zomervakantie werd bekend gemaakt dat de invoering van de Omgevingswet, die stond gepland voor 1 juli 2019, is uitgesteld. Onlangs werd bekend gemaakt dat de nieuwe datum van inwerkingtreding is gesteld op 1 januari 2021.

Provinciale plannen 
Dit betekent niet dat het hele proces van implementatie stil komt te liggen. Provincies en gemeenten waren al begonnen met het uitwerken van omgevingsvisies, omgevingsplannen en energiestrategieën. Dit zijn plannen die betrekking hebben op de gehele fysieke leefomgeving, in plaats van alle afzonderlijke waterplannen, bodemplannen, natuurplannen etc. Overheden zullen het uitwerken van deze plannen gewoon doorzetten.

Het is belangrijk dat duurzame energie, en dus ook bodemenergie, goed in deze plannen wordt opgenomen. BodemenergieNL houdt hier, samen met de NVDE, een vinger aan de pols.

Noord-Brabant en Noord-Holland zijn momenteel bezig met het uitwerken van concrete plannen. De verwachting is dat de ontwerpplannen begin 2018 ter inzage komen te liggen. BodemenergieNL zal deze plannen inhoudelijk beoordelen.