Methoden voor betere planning bodemenergiesystemen in steden

18 mei 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Methoden voor betere planning bodemenergiesystemen in steden

Op 16 mei 2018 verdedigde KWR-onderzoeker Martin Bloemendal zijn proefschrift The hidden side of cities over bodemenergie-opslagsystemen bij de TU Delft. Hij presenteert methoden voor governance, ontwerp en planning van bodemenergiesystemen die in gebieden met veel gebouwen kunnen bijdragen aan een betere planning, zodat meer bodemenergiesystemen kunnen worden geplaatst dan in de huidige praktijk is toegestaan en een grotere energiebesparing ontstaat. Bloemendal heeft dit promotie-onderzoek afgerond naast zijn onderzoeksprojecten bij KWR en zijn bestuursfunctie bij de branchevereniging BodemenergieNL. Promotor is prof. dr. ir. T.N. Olsthoorn.

Lees verder op de website van KWR Water

Daar treft u ook een link om het proefschrift te downloaden.