Meldpunt AMvB wordt breder getrokken

18 november 2020

 1. Home
 2.  → 
 3. nieuws
 4.  → Meldpunt AMvB wordt breder getrokken

De juridische werkgroep van BodemenergieNL gaat het meldpunt AMvB nieuw leven inblazen. In plaats van het oude AMvB meldpunt richten we een breder meldpunt op. Hier kunnen alle leden meldingen kwijt met betrekking tot (onder andere):

 • ervaringen met de Omgevingswet (en de voorbereiding daarop);
 • vertragingen in vergunningaanvragen met onduidelijke reden en/of zonder toelichting;
 • vertragingen in meldingen met onduidelijke reden en/of zonder toelichting (denk bijvoorbeeld aan meldingen omtrent lozen);
 • meldingen over het niet meewerken van de bevoegde gezagen dan wel plaatselijke overheid (gemeente, provincie, RUD, OD)
 • onduidelijkheden en onjuistheden in de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot bodemenergie;
 • procesmatige of bestuursrechtelijke onduidelijkheden, handhaving, boetes, van zowel het bevoegd gezag als het IL&T etc.;
 • meldingen met betrekking tot de gedragscode van onze branchevereniging.

Voor dit laatste punt wordt ook een commissie opgericht, die zich bezig zal houden met de naleving van de gedragscode en de eventuele consequenties bij niet-naleving zoals verscherpt toezicht. Vragen en opmerkingen kunnen ook te zijner tijd bij deze commissie worden neergelegd.

Ook bij de andere meldingen kunnen we onze leden ondersteuning bieden. Ook willen we graag informatie verzamelen over hoe vaak bepaalde zaken voorkomen en indien wenselijk of zelfs nodig, een bredere actie opzetten.

Wanneer het meldpunt live gaat is nog niet duidelijk, hier volgt later nog bericht over.