Koning Willem-Alexander in gesprek met sector over energietransitie en corona

10 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Koning Willem-Alexander in gesprek met sector over energietransitie en corona
Op 9 juni jl. presenteerde de NVDE het rapport ‘Inventarisatie corona-effecten op duurzame energiesector en arbeidsmarkt‘ aan Koning Willem-Alexander. Dit rapport is door input van verschillende brancheverenigingen, waaronder de leden van BodemenergieNL, tot stand gekomen. Tevens nam de koning deel aan rondetafelgesprekken over dit onderwerp met diverse partijen uit de energiesector.

De structurele verduurzaming van de energievoorziening hapert door de coronacrisis, zo blijkt uit het gepresenteerde onderzoek. De CO2-uitstoot daalt nu tijdelijk, doordat de economie op een lager pitje draait. Maar de investeringen in structurele verduurzaming stagneren. Enkele resultaten:

  • Ruim veertig procent van de bedrijven verwacht minimaal tien procent minder omzet in het tweede en derde kwartaal
  • Twee derde van de bedrijven verwacht dat de coronacrisis een (zeer groot) negatief effect zal hebben op het halen van de klimaatdoelen
  • Het wegvallen van de vraag en stilvallen van projecten (onder ander door financieringsproblemen) zijn de meest genoemde verklaringen
  • Eén op de vijf bedrijven besteedt al minder werk uit aan flexibele krachten, één op de negen bedrijven denkt zelfs vast personeel te gaan ontslaan. Dit is zeer opmerkelijk voor een sector die al lang worstelt met personeelsgebrek
  • Praktische problemen door Corona lijken juist sterk te zijn verminderd: het stilliggen van projecten vanwege veiligheid daalde van 60% naar 21%; problemen met participatie (oa bijeenkomsten) daalde van 32% naar 16%; en problemen met de levering van materialen daalde van 20% naar 12%

De NVDE doet verschillende voorstellen waardoor de transitie op korte en langere termijn op koers kan blijven. “Uitvoering van het Klimaatakkoord is de beste weg naar groen herstel,” zegt Olof van der Gaag. “Herstelmaatregelen moeten de vraag versterken en investeringen aanmoedigen. We hebben een trampoline nodig naar hernieuwde activiteit.” Uitvoering van het klimaatakkoord zorgt voor een investeringsimpuls van bijna 100 miljard euro in de economie. Dat geld gaat niet naar de import van fossiele brandstoffen maar naar arbeidsintensieve bedrijven in Nederland. Dit resulteert in gemiddeld zo’n 50.000 extra banen.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.