Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’ op 7 april 2022

01 april 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’ op 7 april 2022

Na bijna twee jaar alleen maar online bijeenkomsten te hebben georganiseerd, staan wij te popelen om u weer live te mogen ontmoeten op onze Themamiddag op donderdag 7 april. Branchevereniging Bodemenergie organiseert deze bijeenkomst, die deze keer als thema heeft: ‘Duurzaamheid Dendert Door!’

De locatie is toepasselijk, namelijk de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. Meld u alvast aan en neem uw collega mee!

Interactief programma

Onder de deskundige leiding van dagvoorzitter Kevin van den Berg wordt tijdens de Themamiddag ingegaan op de stand van zaken en te verwachte ontwikkelingen m.b.t. het klimaatakkoord, de warmtetransitie en gaan wij met ú in gesprek. We horen namelijk graag van de deelnemers hoe zij zelf betrokken willen worden bij gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s.

Van beleid naar opschalen in de praktijk

Verder gaan wij dieper in op het beleid, de beeldvorming en de uitdagingen die er liggen voor onze sector. En omdat het tijdstip van opschalen nu aangebroken is om de warmtetransitie te doen slagen, gaan wij ook in op het belang van innovatieve concepten en het zoeken van verbinding. Als uitsmijter presenteren wij een inspirerend praktijkvoorbeeld.

Kortom: na deze middag keert u weer helemaal up-to-date, geïnspireerd en vol nieuwe energie huiswaarts!

U kunt zich hier inschrijven.

Programma

Voorafgaande aan de Themamiddag is de Algemene Ledenvergadering, die alléén toegankelijk is voor leden van Branchevereniging Bodemenergie. Leden én alle overige bezoekers van de Themabijeenkomst worden van harte uitgenodigd voor de netwerklunch.

10.30 – 11.00
Ontvangst met koffie (alléén voor leden)

11.00 – 12.30
Algemene Ledenvergadering (alléén voor leden)

Themabijeenkomst

12.30 – 13.30
Netwerklunch

13.30 – 13.40
Welkom en opening Themabijeenkomst ‘Duurzaamheid Dendert Door’

Door: Frank Agterberg, voorzitter Branchevereniging Bodemenergie

13.40 – 14.15
Stand van zaken en te verwachte ontwikkelingen m.b.t. het klimaatakkoord

Door: Teun Bokhoven, Voorzitter Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord

Tijdens zijn presentatie maakt Teun u deelgenoot van de actualiteit en ontwikkelingen rondom duurzame warmte. De klimaatambities van het regeerakkoord gaan verder dan het Klimaatakkoord. De actuele urgentie als gevolg van het Oekraïne-conflict zetten daar bovenop nog meer druk op de noodzaak zo snel mogelijk om te schakelen naar duurzame warmte. Dit terwijl op dit moment de groei van duurzame warmte achterloopt bij de verwachtingen. Hoe we kunnen versnellen is nu onderwerp van veel Haags overleg. In deze presentatie bespreken we de laatste stand van zaken en de verwachtingen.

14.15 – 14.45
Versnellen van de warmtetransitie: hoe sluiten beleid en uitvoering goed op elkaar aan?

Door: Thijs de Booij, Directeur De WarmteTransitieMakers

Thijs de Booij van De WarmteTransitieMakers, gaat in op het speelveld van beleidsvorming, transitievisies en wijkuitvoeringsplannen. Dagelijks wordt er gewerkt met gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders aan plannen voor aardgasvrije wijken. De koppeling met uitvoerende partijen is hierin onmisbaar. Gemeenten hebben een regiefunctie, hoe kunnen zij de markt betrekken/organiseren in het aanbod voor inwoners? Thijs legt zijn visie voor, én haalt input op bij u, als deelnemers aan de Themabijeenkomst, over hoe u zelf betrokken wil worden in gemeentelijk uitvoeringsprogramma.

14.45 – 15.00
Hoe kunt ú als professional het verschil maken?

Door: Ludo de Haan, Directeur NIWT

Ludo de Haan van het NIWT gaat dieper in op de belangrijke rol die professionals spelen in de warmtetransitie. Wat betekent gemeentelijk beleid voor lokale leveranciers, aannemers, makelaars, installateurs? Wat moeten deze partijen écht weten van lokaal beleid, gezien hun rol in advies en uitvoering voor bewoners? Ludo geeft zijn visie en laat zien hoe individuele professionals hierin geholpen kunnen worden met cursussen gericht op tactisch/strategische functies binnen de branche.

15.00 – 15.30
Pauze met snack

15.30 – 15.50
Beeldvorming, Beleid en Bodemenergie … de uitdaging!

Door: Maarten Woudstra, voorzitter Werkgroep Markt en Promotie en Propositiemanager bij econic

Bodemenergie als fundament onder de warmtetransitie van Nederland. Een no-brainer als je kijkt naar alle voordelen die deze techniek te bieden heeft. Toch is er veel weerstand. Waar komt dat door? Maarten Woudstra heeft een aantal pijnpunten geïdentificeerd die hij graag met u deelt. En nog belangrijker, wat kunnen wij, de branche, hieraan veranderen? Daarvoor heeft hij concrete tips klaarstaan die u kunnen helpen om zelf het beeld rondom bodemenergie positiever te maken.

15.50 – 16.10
Implementeren van innovatieve oplossingen op grotere schaal: graag! Maar hoe? 
Door: Freek van ’t Ooster, Program Manager Uptempo! bij TKI Urban Energy

Dankzij innovaties de energietransitie versnellen: dat klinkt makkelijker dan het is. Onbekend maakt onbemind, ‘nieuw’ klinkt als ‘onbewezen’, en een nieuwe techniek betekent niet per definitie een goede propositie. Bovendien is er meer nodig dan techniek alleen. Versnellen van de energietransitie betekent ook innoveren op heel andere vlakken: procesinnovaties, anders samenwerken in de keten en met opdrachtgevers, financiële innovaties, sociale innovaties. En dat alles tegen een achtergrond van een krappe arbeidsmarkt en torenhoge beleidsambities. Daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig. Om innovatieve oplossingen toe te passen, liefs op grote schaal, moeten ontwikkelaars van innovatieve producten én de realisatieketen samen nadenken over de opschalingsstrategie. Freek van ’t Ooster, programmamanager Uptempo!, deelt ervaringen die binnen dit programma zijn opgebouwd met opschalen van innovaties in de complexiteit van de energietransitie.

16.10 – 16.30
Voorbeeld van een best case practice:
B
odemenergie en aquathermieproject Mall of the Netherlands in Leidschendam 
Door: Ewout Hekhuizen, New Business Developer bij Dunea Warmte en Koude en Martin van Meijeren van Techniplan

16.30 – 17.30
Netwerkborrel

Voor wie? Voor u!

Het evenement is bedoeld voor leden van Branchevereniging Bodemenergie, waarbij wij ook van harte de leden van Vereniging Warmtepompen uitnodigen en overige geïnteresseerden die werkzaam zijn in de bodemenergiesector. Want deze onderwerpen zijn óók interessant voor professionals uit andere duurzame warmtebranches, beleidsadviseurs, programmamanagers, gemeenten en de bouw-/renovatiesector, die dezelfde duurzame warmte-agenda hebben.

Daarom nodigen wij ook collega’s in deze branches van harte uit!

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier. U ontvangt dan van ons een bevestiging per e-mail.

Wij hopen u op 7 april in de Duurzaamheidsfabriek te mogen ontmoeten!