Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

28 november 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

Op vrijdag 25 november heeft het ministerie van I&W een kamerbrief inzake Water en Bodem aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan de vele aspecten van het gebruik van water en bodem genoemd en een aantal voorstellen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en sturing daarvan. De uitgangspunten van deze brief, zoals het leidend laten zijn van water en bodem en het faciliteren van efficiënt gebruik van de ondergrond voor onder andere de energietransitie, zijn goed nieuws voor onze branche.

De brief (hier te lezen: Kamerbrief Water en Bodem sturend) bevat veel goede ideeën en initiatieven met betrekking tot het ordenen van gebruik van de ondergrond, het verplicht maken van het ordenen van de ondergrond door zowel het Rijk als de decentrale bevoegde gezagen en het verbeteren van het vergunningen-, toezicht- en handhavingsstelsel.

Deze ideeën zijn in deze brief nog niet concreet uitgewerkt maar bieden onze branchevereniging een mooie opstap om verder met Infrastructuur en Waterstaat in gesprek te gaan over het ‘hoe en wanneer’, en hoe wij daar als branche aan kunnen bijdragen. We zullen dan ook een schriftelijke reactie op de brief opstellen en deze aan het ministerie aanbieden.

Heeft u vragen over de Kamerbrief of over dit onderwerp? Stuur dan een mail aan de juridische werkgroep en/of de verenigingsjurist via juridisch@bodemenergie.nl