Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

21 september 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024  treedt (naar alle waarschijnlijkheid) de Omgevingswet in werking. Tegelijk met de inwerkingtreding wijzigt ook de manier waarop meldingen en aanvragen voor omgevingsvergunning voor (onder meer) bodemenergiesystemen ingediend moeten worden. Het huidige online omgevingsloket (OLO) wordt op 1 januari vervangen door een nieuw omgevingsloket.

Wat betekent dit voor onze leden?

Meldingen en aanvragen voor een omgevingsvergunning voor open en gesloten bodemenergiesystemen moeten vanaf 1 januari a.s. op een andere manier gedaan worden. Ook voor de behandelend ambtenaar zal de manier waarop de stukken aangeleverd worden anders zijn. Houd daarom rekening met een stevige vertraging bij het melden na 1 januari én bij het behandelen van de aanvragen die via het nieuwe omgevingsloket worden ingediend.

Wat kan ik doen ter voorbereiding?

Er zijn meerdere websites opgericht, met als doel inzicht te verschaffen in de Omgevingswet, de werking ervan, en de verdeling van de taken onder de verschillende bevoegde gezagen. Zoals bijvoorbeeld aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Helaas is het nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen via het nieuwe omgevingsloket en ook de testmogelijkheden zijn zeer beperkt. Dat geldt ook voor gemeentes en provincies, ook daar wordt vooralsnog alleen op kleine schaal getest. Zorg er daarom waar mogelijk voor dat meldingen en aanvragen zo snel mogelijk gedaan en ingediend worden, en informeer opdrachtgevers over de kans op vertragingen.

Meer weten over relevante wetgeving voor bodemenergie?

Op donderdag 30 november organiseert Branchevereniging Bodemenergie een kennismiddag over relevante wetgeving voor onze branche. Een drietal experts doet alles uit de doeken over de basisbeginselen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, milieurecht en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook gaan zij kort in op wat u moet weten over de Omgevingswet en de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Gelet op de val van het kabinet en de dreiging van verdere uitstel van de Omgevingswet zullen zij hier niet heel erg diep op ingaan op deze dag, maar uw vragen hierover zijn meer dan welkom.

Wij zullen tijdens de kennismiddag ingaan op de belangrijkste  beginselen en de laatste ontwikkelingen voor de bodemenergiebranche, zoals:
– Vergunningen en meldingen
– Procesrecht (bezwaar, beroep, ingebrekestellingen, termijnen)
– Omgevingsrecht
– De meest voorkomende vragen binnen de branche
– Wat is nu precies de Omgevingswet en wat is de Wet collectieve warmtevoorziening?

En nog veel meer. We beantwoorden graag veel vragen tussendoor. Neem vooral uw eigen casussen en vragen mee en maak de kennissessie zo interactief mogelijk! Uiteraard is er ook na de kennissessie volop mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren: Alexandra Danopoulos en Miriam Simman van Ploum Law Firm, en Judith Alkema, onze verenigingsjurist.

Voor wie is deze kennismiddag?

Wij nodigen iedereen van harte uit voor de kennismiddag, ook als u de géén lid bent van Branchevereniging Bodemenergie. De Kennismiddag Relevante Wetgeving voor Bodemenergie is primair bedoeld voor:

  • Geohydrologen
  • Vergunningaanvragers
  • Projectleiders
  • Juristen
  • Warmtebedrijven/ESCo’s
  • Contractbeheerders/contractmanagers

Kijk hier voor meer informatie: Kennismiddag Relevante Wetgeving voor Bodemenergie

Aanmelden Kennismiddag