Internetconsultatie over de aanpassing van de Energieprestatievergoeding (EPV)

02 december 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Internetconsultatie over de aanpassing van de Energieprestatievergoeding (EPV)

De Energieprestatievergoeding 2.0 is vanaf nu online te raadplegen. Ook is de reeds aangekondigde internetconsultatie hierover nu gestart. Reageren kan tot 8 januari 2023.

Een internetconsultatie is een vorm van consultatie waarbij burgers, bedrijven en instellingen via het internet informatie krijgen over concept wetsvoorstellen en hierop kunnen reageren. Klik op deze link: https://www.internetconsultatie.nl/moderniseringenergieprestatievergoeding en u kunt de volgende documenten inzien:

  • het Wijzigingsbesluit;
  • de Integrale tekst van het Besluit (oude + gewijzigde teksten in één tekst voor de leesbaarheid) en last but not least;
  • de Nota van Toelichting. Dat is een uitgebreide toelichting op het voorstel en op de verschillende artikelen uit het Besluit.

U heeft vanaf tot 8 januari 2023 de tijd om te reageren.

Als u klikt op de knop “reageren” verschijnen er 5 specifieke vragen in beeld waarop we graag uw reactie ontvangen. Deze vragen nemen u tegelijkertijd mee in de voorgestelde wijzigingen in het Besluit.

Goed om te weten: de huidige Energieprestatievergoeding blijft gewoon bestaan; dat wil zeggen voor verhuurders en huurders van woningen die nu onder het bestaande Besluit Energieprestatievergoeding huur vallen verandert er niets.  Het voorstel voor de modernisering van de EPV is tot stand gekomen met medewerking van AEDES, de Woonbond en De Stroomversnelling.