International Energy Agency (IEA) Heat Pumping Technologies (HPT) Annex 52

30 november 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → International Energy Agency (IEA) Heat Pumping Technologies (HPT) Annex 52

Door: Henk Witte, Groenholland

Begin dit jaar is de International Energy Agency (IEA) Heat Pumping Technologies (HPT) Annex 52: monitoren van grote bodemgekoppelde warmtepompsystemen, opgestart. De initiatiefnemers van deze annex zijn Zweden en de Verenigde Staten. Nederland was is eerste deelnemer ook vanaf het begin betrokken bij deze annex, Groenholland coördineert op uitnodiging van RVO de Nederlandse bijdrage.

Belangrijke doelen van de annex zijn:

  • Een bibliotheek van langdurige en hoge kwaliteit meetreeksen van bodemgekoppelde warmtepompsystemen, met name in utiliteit.
  • Huidige methoden om de prestatie van systemen te karakteriseren verbeteren.
  • Opstellen van benchmarks voor het vergelijken van deze systemen.

De eerste bijeenkomst is begin dit jaar gehouden in Malmö (Zweden), een tweede expert bijeenkomst heeft in November in Stillwater (Oklahoma, VS) plaatsgehad.

De Nederlandse bijdrage betreft op dit moment verschillende projecten die beschikbaar zijn gesteld door Installect, ATES control en de NS. Deze betreffen allen open bodemenergiesystemen, wij zijn nog op zoek naar grote gesloten systemen die deel kunnen nemen aan de Annex.

Binnen BodemenergieNL zullen we deze annex vooral op de agenda zetten bij de werkgroep kennis.

Meer informatie:
https://heatpumpingtechnologies.org/annex52/