Installatiesector en woningcorporaties haken aan bij versnelling

23 juni 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Installatiesector en woningcorporaties haken aan bij versnelling

Op 21 juni jl. werd de installatiebranche betrokken om hun rol bij versnelling te duiden en om commitment te verkrijgen voor verdere actie.

Door: Frank Agterberg

Op 21 juni jl. werd de installatiebranche betrokken om hun rol bij versnelling te duiden en om commitment te verkrijgen voor verdere actie.
De installateur is meestal het eerste contact voor een prospect en zijn kennis en kunde bepaalt in sterke mate de systeemkeuze.
Opleiding & integraal advies, installatiekwaliteit en verdere stimulering van de groep ná de koplopers die nu al actief zijn in duurzame technieken, zoals bodemenergie, zijn drie thema’s die worden omgezet in actieplannen.

Woningbouwcorporaties zijn ook in overleg om aan te haken volgens de bekende formule van eerst de ervaringen van de koplopers te delen voor best practices en (dus) ter inspiratie voor de volgende groep adopters.
De pilot www.duurzamewarmte.nl, gericht op particuliere woningbezitters, loopt op zijn eind en zal na de zomer verder worden opgeschaald. Na de zomer wordt tevens de verdere marktverkenning naar o.a. de utiliteitssector en renovatie doorgepakt.