Infiltratie regenwater; risico voor bodemenergie op langere termijn?

29 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Infiltratie regenwater; risico voor bodemenergie op langere termijn?
Voor de kwaliteit van bodemenergiesystemen is het met betrekking tot de bronnen van groot belang dat deze voor langere termijn de benodigde capaciteit kunnen realiseren. In dat kader is het verplicht (BRL 11000) om te onderzoeken of er op dit punt risico’s zijn. Hierbij dient dan o.a. gekeken te worden naar mogelijke redox risico’s.

Door: Henk Broekhuizen, Juridische werkgroep BodemenergieNL

Op basis van voorhanden zijnde gegevens of aanvullende metingen wordt gekeken op welke diepte de overgang van zuurstofrijk naar ijzerrijk water aanwezig is. Als dit op 30 meter ligt, dan zou je verwachten dat de filters van een WKO vanaf 50 meter kunnen worden afgesteld (afhankelijk van de aanwezigheid en verbreiding van stoorlagen). Hierbij wordt het mogelijke dynamische effect echter vergeten. Op termijn kan door infiltratie van regenwater het peil fors naar beneden gaan. Daarmee kan het goed functioneren op langere termijn alsnog in gevaar komen.

Wateroverlast in steden is een bekend probleem en er wordt door overheden op aangedrongen het regenwater zoveel mogelijk lokaal te infiltreren in de bodem. Dit kan op termijn dan leiden tot het dieper worden van de redox grens. Het is daarom bij ontwerp en realisatie van projecten van belang om dit aspect ook te onderzoeken. Bij ontwerp zullen we dan ook moeten navragen of er op termijn risico is van het verschuiven van de redox grens zoals bijvoorbeeld door regenwaterinfiltratie op of nabij de projectlocatie. Het zou goed zijn om onderzoek naar deze risico’s op te nemen in BRL 11000 ontwerp, maar liever kunnen we het ook vanaf nu allemaal alvast gaan doen.

De juridische werkgroep van BodemenergieNL is van plan dit aspect te bespreken met overheden, zodat ook zij beter op de hoogte zijn van deze risico’s. Zaken gaan vaak mis door oorzaken die nu (nog) niet in beeld zijn. Daarom is het zaak steeds de dynamiek in de gaten te houden.

 

Infiltratie van regenwater