In één oogopslag warmteprojecten en duurzame bronnen in beeld

30 maart 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → In één oogopslag warmteprojecten en duurzame bronnen in beeld

Onlangs is de Warmteprojectentool gelanceerd. De tool geeft informatie en inzicht over warmteprojecten in Nederland, waarmee nieuwe initiatiefnemers reële informatie aangereikt krijgen over wat er in hun omgeving op warmtegebied mogelijk zou kunnen zijn. Denk aan gemeenten die bezig zijn met de uitrol van de warmtetransitievisies. Binnen de tool, die regelmatig wordt uitgebreid en geüpdatet, kan ook gefilterd worden op het type (duurzame) bron zoals bodemenergie en WKO.

Nieuwe projecten op de landkaart

In de Warmteprojectentool van Stichting Warmtenetwerk, die ontwikkeld is in samenwerking met Talent voor Transitie, wordt een groot aantal warmteprojecten getoond. Deze zijn voorzien van informatie, data en projectomschrijvingen. Via de landkaart kunnen de locaties van deze projecten gemakkelijk gevonden worden.

Uit de website statistieken van de Warmteprojectentool blijkt dat duizenden mensen de tool inmiddels goed weten te vinden. Dat is verheugend nieuws, want via de Warmteprojectentool is op één plek een enorme schat aan kennis en data beschikbaar over warmteprojecten in Nederland. Ook het leggen van contacten tussen nieuwe en bestaande initiatieven kan op een gemakkelijke manier via de tool. Periodiek wordt de tool geüpdatet zodat er steeds nieuwe data en kennis aan wordt toegevoegd.

Filteren op warmtebron

Eén van de handige mogelijkheden in de Warmteprojectentool is dat je projecten kunt filteren op basis van het type bron, zoals aquathermie, bodemenergie, geothermie, restwarmte of zonthermie. Aan de filterfunctie zijn nu ook WKO, WKK en de warmtepomp toegevoegd. Daardoor kunnen de gebruikers van de tool steeds gerichter bij de gewenste informatie over collectieve warmtesystemen komen, bijvoorbeeld alle systemen die gevoed worden vanuit hetzelfde type hoofdbron.

Het Warmtenet DEVO Veenendaal is één van de nieuwere projecten in de Warmteprojectentool, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel WKO, WKK als warmtepompen.

 Warmtenet DEVO Veenendaal

Ongeveer 1.500 nieuwbouwwoningen en gebouwen in Veenendaal-Oost kunnen rekenen op betrouwbare levering van warmte en koeling, geleverd door warmtebedrijf DEVO. Hier wordt sinds 2008 al warmte geleverd aan enkele buurten via een collectief energiesysteem op basis van seizoenopslag van warmte en koude en warmtekrachtkoppeling.

De warmtelevering van DEVO wordt geregeld via een centraal punt: Het Energiehuis. Hier staan warmtepompen om het water uit de WKO op te waarderen tot de gewenste temperatuur, een warmtekrachtkoppeling (WKK) en twee gasgestookte ketels die wanneer nodig de piekbelasting opvangen. Op dit moment wordt volop gebouwd in Veenendaal, daarmee komt binnen afzienbare tijd het aantal aan te sluiten woningen voor DEVO op ca 2.100 stuks

Staan uw projecten ook in de Warmteprojectentool?

Feedback is belangrijk om een zo compleet mogelijk overzicht te bieden met data en informatie, waarmee nieuwe initiatieven op weg geholpen kunnen worden. Mist u projecten of informatie in de Warmteprojectentool? Is de informatie over uw project(en) correct? Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kun u uw feedback insturen aan het projectteam, via rode ‘feedback’-knop in de Warmteprojectentool.