Impact Corona op duurzame warmte/koude; “Protocol samen veilig doorwerken” in bouw en installatie

30 maart 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Impact Corona op duurzame warmte/koude; “Protocol samen veilig doorwerken” in bouw en installatie

De impact van Corona en de overheidsmaatregelen zijn concreet en voelbaar. Branches zoals de onze houden vinger aan de pols en werken aan beperking van de schade op korte en langere termijn o.a. door een protocol ‘veilig samen doorwerken’.

Inventarisatie impact coronacrisis

De NVDE inventariseerde een eerste keer (en zal dit regelmatig blijven doen) wat de impact van de Corona-maatregelen is en wat de verwachtingen zijn. Wellicht hebt u daar ook aan meegewerkt via de door ons doorgestuurde enquête. Voor geconstateerde en verwachte problemen worden oplossingen aangedragen. Door de coronacrisis vallen veel projecten in de duurzame energiesector stil. Ook komen nieuwe projecten in gevaar doordat de vergunningverlening vertraging oploopt.

Vitale processen

Olof van der Gaag, directeur van de NVDE: “Het is zorgelijk dat ook de duurzame energiesector geraakt wordt, omdat de acute crisis van vandaag zo ook gevolgen heeft voor het bestrijden van de ‘langzame crisis’: die van klimaatverandering. Wij willen niet alleen de economie en gezondheid van gisteren en vandaag veiligstellen, maar ook die van morgen. En mocht Nederland richting een lockdown gaan, dan moeten ook essentiële onderdelen van de duurzame energievoorziening, zoals warmtelevering, op de lijst met vitale processen staan.”

Zie ook het artikel hierover op de website van de NVDE.

Protocol veilig werken tijdens coronacrisis

Om intussen door te kunnen werken op een veilige manier voor bouwers, installateurs én opdrachtgevers hebben werkgeversorganisaties en vakbonden samen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur een akkoord bereikt over het protocol veilig doorwerken op de bouwplaats. Vrijdagavond 27 maart werd deze belangrijke leidraad gepresenteerd. Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, medewerkers bewoners, opdrachtgevers en klanten over veilig werken tijdens de coronacrisis.

Ook komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden aan bod. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Het protocol vindt u op de website van de Rijksoverheid.