Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

14 februari 2024

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

Op 1 januari jl. is de Omgevingswet ingegaan. Zoals wij in diverse eerdere berichten hebben aangegeven, heeft dit effect op het melden en aanvragen van nieuwe bodemenergiesystemen. De regels voor open en gesloten bodemenergiesystemen kunnen nu in het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ gevonden worden.

Alle meldingen en aanvragen moeten vanaf begin dit jaar in het nieuwe Omgevingsloket (DSO) ingediend worden. Voor iedereen was het dus spannend hoe het met de eerste meldingen en aanvragen zou gaan verlopen. En of onze aanvragen nog bij het juiste bevoegd gezag terecht zouden komen.

Nu de Omgevingswet anderhalve maand in werking is, kunnen wij voorzichtig kijken naar de gevolgen. Van enkele leden van Branchevereniging Bodemenergie horen wij dat er al door verschillende omgevingsdiensten een ‘goedkeuring’ is gegeven op meldingen voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. De grote lijn is dat men vriendelijk is bij het DSO, goed meewerkt en vragen stelt zonder direct de procedure stil te leggen.

Een punt van aandacht is de gebruiksvriendelijkheid van het DSO zelf. De manier waarop de indieningsvereisten zijn opgesteld en het opzoeken van de juiste melding of vergunningsaanvraag zijn minder gebruiksvriendelijk. Ook zijn op sommige vlakken de volgorde minder logisch en werkt het verlenen/toevoegen van een machtiging iets omslachtiger.

Al met al zijn er dus zeker punten van verbetering maar wij zijn heel verheugd over de positieve geluiden, die wij terugkrijgen van onze leden.

De juridische werkgroep blijft in de gaten houden in hoeverre de afhandeling van meldingen en aanvragen voor vergunningen voor vergunningsplichtige systemen blijven verlopen. Wanneer u problemen ondervindt dan horen wij deze signalen graag via juridisch@bodemenergie.nl.