Frank Agterberg volgt Peter Wagener op als voorzitter Dutch Heat Pump Association

11 september 2017

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Frank Agterberg volgt Peter Wagener op als voorzitter Dutch Heat Pump Association

Per 1 januari 2018 zal Frank Agterberg voorzitter worden van de DHPA. Hij volgt Peter Wagener op die sinds 2009 voorzitter is en die van de branchevereniging hét aanspreekpunt voor warmtepompen heeft gemaakt binnen het nationale duurzame energiedebat en voor marktontwikkeling voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Naarden, 11 september 2017

Frank Agterberg is zelfstandig consultant met een achtergrond in de industrie, innovatie en Public Affairs. Agterberg is sinds begin 2017 vice-voorzitter van de DHPA. Hij is onder andere ook voorzitter van BodemenergieNL en actief in de energietransitie. De opdracht van DHPA heeft veel synergie met zijn overige werkzaamheden en biedt dus meerwaarde naar meerdere kanten. De DHPA krijgt een voorzitter die zich sterk zal maken voor verdere groei van de warmtepompsector, en daarmee van de installatiesector. Agterberg zegt: “De warmtepompensector zal in de komende jaren groeien van duizenden naar honderdduizenden warmtepompen per jaar. Dat vraagt een enorme inspanning van de branche om deze hoeveelheden kwalitatief goed te kunnen plaatsen ten behoeve van duurzaam en betaalbaar comfort van eindgebruikers.”

Peter Wagener treedt per 31 december 2017 terug om zich volledig te kunnen richten op zijn directiefunctie in het sterk groeiende adviesbureau BDH in Harderwijk dat zich inzet voor verduurzaming van de woningbouw. De combinatie van ontwikkelingen in BDH én in de DHPA maken de combinatie voor Wagener helaas praktisch onverenigbaar. “De redenen van mijn afscheid zijn enkel positief. De enorme ontwikkelingen in de warmtepompmarkt geven binnen de DHPA eveneens een hard groeiende werkbelasting.” Peter Wagener zal op operationeel niveau nauw verbonden blijven aan de DHPA, met name op het terrein van warmtepompen in slimme netten en bij verdere ontwikkeling en deling van kennis.

Over de DHPA

De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is de brancheorganisatie voor warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. De DHPA draagt bij aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2-emissiereductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie. Deelnemers in de DHPA zijn gerenommeerde fabrikanten en importeurs van alle types warmtepompen. De DHPA werkt nauw samen met energiebedrijven, netbeheerders, overheden en collega-brancheverenigingen in de gebouwde omgeving.

Meer informatie en Contact 
DHPA
Gooimeer 4-15
1411 DA Naarden
Telefoon: 035-5427526
E-mail: secretariaat@dhpa-online.nl
www.dhpa-online.nl