Webinar ‘Hoe organiseer je als gemeente een succesvolle warmtetransitie’

Nu zo ongeveer iedereen zich bewust is van de noodzakelijke energietransitie, nemen bewoners steeds vaker het heft in eigen handen. In toenemende mate regelen zij zelf de overstap en kiezen ze het liefst zelf een oplossing, die volgens hen het beste is. Zo ontstaat een ongecoördineerde groei aan oplossingen. Eenzijdige individuele oplossingen leiden echter tot allerlei negatieve effecten, zoals netcongestie, energiearmoede, enzovoorts.

Het kan slimmer. Voor bepaalde wijken is de urgentie hoog om op korte termijn de beste oplossing in kaart te brengen. Hierbij kan, en eigenlijk ook moet, burgerparticipatie in de communicatie een belangrijke rol spelen. Moderne wijken zijn geschikt voor lagere temperatuur systemen. Het invulling geven aan een centrale regierol zorgt ervoor dat moderne wijken een succesvolle energietransitie kunnen ondergaan.

In ons webinar bespreken we hoe we die coördinatie en regierol kunnen vervullen en hoe bewoners daarin kunnen participeren. De volgende onderwerpen komen daarin aan de orde:

– Welkomstwoord door Prof Dr. Annelies Huygen, hoogleraar ordening energiemarkten bij Universiteit Utrecht en verbonden aan TNO
– Het belang van de regierol van de gemeente bij de warmtetransitie.
– Verkennen, analyses en warmteopties bij de voorbereiding van een wijkaanpak.
– Het belang van goede communicatie over de energietransitie en de rol van burgerparticipatie.

Download hier de Uitnodiging webinar 05-10-2023

En schrijf uzelf in voor het event via deze link.

Details

Datum & tijd
Georganiseerd door:
Locatie
Contact

Meer evenementen

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen.