Nationaal Symposium Bodemenergie op 23 mei

Op donderdag 23 mei organiseren we opnieuw het Nationaal Symposium Bodemenergie, hét evenement voor eindgebruikers, maar ook voor vertegenwoordigers van overheden, commerciële partijen en andere geïnteresseerden in bodemenergie. Evenals in voorgaande jaren presenteren we tijdens het populaire kennisevent van het Gebruikersplatform Bodemenergie veel verschillende, inhoudelijke lezingen. Praktisch elke presentatie is erop gericht om van de eindgebruiker of eigenaar van een WKO-systeem een betere beheerder en exploitant te maken.

De middag begint met de opening door dagvoorzitter Henk van Zoelen en een keynote presentatie van Nienke Maas, senior-adviseur duurzame energie bij TNO. Zij reikt vervolgens ook de WKO Duurzaamheid Award uit. Daarna neemt Annechien ten Brink, van gastheer a.s.r., het stokje over om te vertellen over de verduurzamingstappen die a.s.r. onderneemt en die nog op de planning staan. Na een korte pauze hervatten we het programma met de inmiddels welbekende parallelsessies. De drie thema’s dit jaar zijn:

  • ‘De impact op toepassing van bodemenergie met betrekking tot nieuwe wetten’, zoals consequenties invoering omgevingswet op Bodemenergie en de stand van zaken omtrent Collectieve Warmtewet,
  • ‘Optimalisatie en innovatie van WKO-systemen’,
  • ‘Toepassingen van bodemenergie in de energietransitie’.

Wilt u dit symposium niet missen, schrijf u dan hier in.

 

Programma Nationaal Symposium Bodemenergie 2024 bij a.s.r. in Utrecht

12.30 uur         Ontvangst met koffie, thee en water

13.00 uur         Opening door dagvoorzitter Henk van Zoelen

13.10 uur         Welkomstwoord en presentatie door Nienke Maas, senior-adviseur energietransitie bij TNO

13.40 uur         Uitreiking WKO Duurzaamheid Award door Nienke Maas, TNO

14.10 uur         Na de renovatie van het hoofdkantoor blijft a.s.r. investeren in het voortdurend verduurzamen ervan. Waarom vindt het management van a.s.r. dat zo belangrijk en hoe werkt die succesformule? Presentatie door Annechien ten Brink, sustainability manager bij a.s.r..

14.30 uur         Pauze

15.00 uur         Start parallelsessies in drie zalen. Elke kennissessie duurt 25 minuten; 5 minuten om te wisselen na elke sessie

Zaal 1 (VC2):     De impact op de toepassing van Bodemenergie n.a.v. nieuwe wetten die worden/zijn ingevoerd; Voorzitter Henk van Zoelen.

15.00 uur         Korte introducties op de invoering van de Omgevingswet en de stand van zaken bij de Wet collectieve warmte; door Simon Handgraaf van Flo Legal en Job Swens van Joining OBjectives for Sustainable World ENergy Solutions (J-OB). Twee nieuwe wetten hebben de komende periode veel invloed op de ontwikkeling van bodemenergiesystemen. In deze eerste van drie lezingen in Zaal 1 geven beide sprekers, Simon Handgraaf en Job Swens een introductie op hoofdlijnen op deze nieuwe regelgeving. Simon Handgraaf beschrijft de regels voor bodemenergiesystemen die in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan van de gemeente. Job Swens bespreekt de Wet collectieve warmte en gaat de belangrijkste wijzigingen langs ten opzichte van de huidige warmtewet.

15.30 uur         Consequenties van de invoering Omgevingswet op Bodemenergie; door Simon Handgraaf van Flo Legal. De regels voor bodemenergiesystemen zijn in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan van de gemeente. De Omgevingswet moet de decentrale overheden meer afwegingsruimte geven. Dat werkt ook door in de regulering van bodemenergiesystemen. Zo krijgen gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op de aanleg van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. Ook zijn er wijzigingen in de manier waarop de lozingen bij aanleg en onderhoud zijn gereguleerd. Simon gaat in op de mogelijkheden en aandachtspunten bij de regulering van bodemenergiesystemen in het nieuwe stelsel.

16.00 uur         Stand van zaken Wet collectieve warmte (Wcw); door Job Swens van Joining OBjectives for Sustainable World ENergy Solutions (J-OB). De nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw), die mogelijk nog dit jaar van kracht gaat, bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige warmtewet. De belangrijkste zijn dat (1) de gemeente bepaalt wie waar warmte mag leveren en (2) een warmtebedrijf geen commercieel bedrijf meer mag zijn maar óf een bedrijf met een publiek meerderheidsbelang óf een warmtegemeenschap (een warmtebedrijf van burgers). Maar hoe bepaalt de gemeente dit dan? En wat is een publiek meerderheidsbelang? Aan welke eisen moet een warmtegemeenschap voldoen? Deze en andere vragen worden tijdens deze sessie beantwoord.

Zaal 2 (VC1):     Optimalisatie en Innovatie van WKO-systemen; Voorzitter Bjorn Kouwenhoven, exploitatiemanager energie NS Stations.

15.00 uur         Toepassing en ervaring met monobronnen; door Wil van den Heuvel van Installect. Met alleen een goed ontwerp van de (mono)bronnen voor bodemenergiesystemen in goede watervoerende lagen zijn we er nog niet. De waterkwaliteit is minstens zo belangrijk. Dat is de les die we kunnen trekken uit het onderzoek naar verstopping door sulfaatreductie in bodemenergiebronnen. Volgende vraag is hoe we deze verstoppingsproblemen kunnen voorkomen, beperken en oplossen.

15.30 uur         Het geheime recept van een goed functionerende WKO; door Diane van Beek en Joost de Jong van IF Technology. IF Technology bestaat dit jaar exact 35 jaar. In die jaren groeide WKO uit tot één van de hoekstenen van de energietransitie. Over 35 jaar is de energietransitie afgerond! Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd? Waarom draait het ene systeem als een zonnetje en een ander niet. Is er een geheim recept? Is de kennis van toen nog relevant voor de opgave van nu? En wat staat ons de komende jaren te wachten? Welke uitdagingen zien wij en wat betekent dit voor bestaande WKO-systemen?

16.00 uur         Inzet van WKO Tripletsystemen; door Dick van Harlingen en Coos Schouten. VHGM en Schouten Techniek hebben samen de eerste twee WKO Tripletsystemen gerealiseerd. Dat is een open bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van 3 bronnen; een warme, neutrale en een koude bron. Door het inzetten van de neutrale bron, verhogen ze onder meer de DeltaT naar bijna 9K in de piek van het verwarmingsseizoen. Met deze nieuwe techniek besparen ze zowel op boorkosten als op regeneratie. Sterker nog, de systemen zijn gerealiseerd zonder regeneratievoorziening. Bij het uitdenken, ontwerpen, realiseren en beheren van deze systemen is veel kennis opgedaan. Tijd om dat met de markt te delen!

Zaal 3 (VC7):     Toepassingen van Bodemenergie in de energietransitie; Voorzitter Wouter Wienk van RVO

15.00 uur           Hoe pak je als gemeente de regie om tot een succesvolle warmtetransitie te komen? door Annelies Huygen van de Universiteit van Utrecht. Als het gaat om de warmtetransitie is het inmiddels duidelijk dat steeds meer gemeenten worstelen met de oplossingen die zij kunnen of moeten inzetten. Velen moeten op korte termijn beslissingen nemen, terwijl niet alle randvoorwaarden en consequenties van keuzes duidelijk zijn.

15.30 uur         Een voorbeeld van burgerinitiatief: TegenGas Merenwijk Leiden; door Cent van Vliet, bestuurslid van de Stichting Tegengas. De stichting TegenGas zet in op nieuwe technologie i.p.v. verouderde en op een stap voor stap benadering. Ze werken samen met verschillende wijken in Leiden en hebben goede contacten met leden van de gemeenteraad, de wethouder en de pers. Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie voor het Wijkuitvoeringsplan voor de energietransitie in de Merenwijk.

16.00 uur         Collectief of individueel? De energieopgave als onderdeel van een Gebiedsontwikkeling; door Martijn van Aarssen, algemeen directeur IF Technology. Het organiseren van een duurzame energievoorziening is een belangrijk onderdeel van een gebiedsontwikkeling. En van de gemeente wordt op dit vlak veel verwacht. Maar hoe pak je dit nu aan? Welke beleidsinstrumenten heb je tot je beschikking? Welke kansen en risico’s zijn er en hoe weeg je af wat de beste aanpak en oplossing is?

16.35 uur          Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16.45 uur          Netwerkborrel

17.30 uur          Einde programma

Wilt u dit symposium niet missen, schrijf u dan hier in.

Details

Datum & tijd
Georganiseerd door:
Locatie
Contact

Meer evenementen

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen.