Congres Klaar voor Lager

Op 4 oktober 2022 organiseert TKI Urban Energy samen met partners een congres over het belang van lagetemperatuurverwarming (LT-verwarming) voor woningen, in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Op verschillende plaatsen in de bouw-/installatiesector lopen onderzoeken om te komen tot ‘no-regret’ adviezen aan woning- en gebouweigenaren om te verduurzamen.

 

Het is zoeken naar een optimum tussen bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Tijdens dit congres nemen we je mee langs de meest recente inzichten en bediscussiëren we welke rol LT-ready kan of moet spelen in de verduurzamingsaanpak van de gebouwde omgeving.

 

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen:

  • Het voordeel van LT-verwarming via een (hybride) warmtepomp, warmtenet en andere innovatieve afgiftesystemen;
  • Hoe te komen tot het (economisch/energetisch) optimum tussen het benodigde isolatieniveau en het aanpassingen aan het afgiftesysteem om LT-ready te worden.
  • Het benodigde isolatieniveau om LT-warmte te kunnen leveren;
  • Het belang van LT-ready als no-regret renovatiestandaard en hoe dat zich verhoudt tot de Standaard en Streefwaarden;
  • Presentatie van de resultaten van diverse meet-, monitoring- en onderzoeksprojecten;

 

Kijk hier voor het volledige programma, de sprekers, en om je aan te melden: Congres Klaar voor Lager | Topsector Energie

 

Voor wie:

Aanbieders, (energie)adviseurs, woningcorporaties, gebouweigenaren, installateurs, warmtenetontwikkelaars, systeemontwerpers, publieksvoorlichters, energie-experts bij gemeentes die Transitievisies Warmte en Uitvoeringsplannen opstellen en uitvoeren, en energie-experts die RES’en opstellen en uitvoeren.

Details

Datum & tijd
Georganiseerd door:
Locatie
Contact

Meer evenementen

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen.