Cursussen voor overheden

23 september 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Cursussen voor overheden

Met de toename van aantal bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving groeit ook de behoefte aan meer kennis bij overheden, vergunningverleners en toezichthouders en hoe deze toe te passen in de praktijk. Daarom hebben wij diverse cursussen ontwikkeld, gericht op verschillende doelgroepen.

De cursussen kennen verschillende instapniveaus, te beginnen bij de introductiecursus. Bent u al bekend met bodemenergie en wilt u uw kennis verdiepen? Kies dan voor een van de verdiepings- of maatwerkcursussen.  Het is ook mogelijk om in overleg met onze docenten een cursus samen te stellen, specifiek gericht op uw organisatie.

U kunt hier de uitgebreide brochure downloaden voor ons cursusaanbod. Of ga naar het overzicht op onze website.

 

Enthousiast? Meld u dan nu aan! 

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op een van de BodemenergieNL cursussen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met cursussen@bodemenergie.nl.