‘Boorbedrijven mede de fout in door ongelijk speelveld’

15 juni 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → ‘Boorbedrijven mede de fout in door ongelijk speelveld’

Boorbedrijven van gesloten bodemlussen treden de milieuregels met de voeten volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport. Branchevereniging BodemenergieNL betreurt dit en juicht handhaving toe, maar wijst ook op een ongelijk speelveld dat deze overtredingen in stand houdt.

Niet een gebrek aan kennis, maar onverantwoord gedrag is de reden dat boorbedrijven van gesloten bodemlussen zich niet aan de regels houden. Boorploegen van gesloten bodemenergiesystemen lappen bewust de regels aan hun laars, valt op te maken uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) onder dertien boorbedrijven. Elf van deze ondernemingen waren in overtreding. Bij boringen werden kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden niet goed afgedicht en werd slootwater als werkwater gebruikt. Hierdoor kan grondwater vervuild raken.

Beboeten en verbieden
Het vernietigende rapport baarde de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin en VEMW, de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers, zorgen. Vewin pleit nu voor een verbod op gesloten bodemenergiesystemen in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen. VEMW wil dat overtredende boorbedrijven fors beboet worden en hun erkenning kwijtraken als ze geen verbetering laten zien. Voorzitter Frank Agterberg van BodemenergieNL laat in een reactie aan Ensoc.nl weten het ten zeerste te betreuren dat “betrokken bedrijven zich blijkbaar niet hebben gehouden aan de voorschriften”.