Bodemenergie in de markt: Vakbeurs Energie

15 oktober 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Bodemenergie in de markt: Vakbeurs Energie
BodemenergieNL was wederom nadrukkelijk op de Vakbeurs Energie aanwezig met een stand en lezingen. Op de stand stonden naast de vereniging ook Duratherm en het Gebruikersplatform Bodemenergie. Alle beursdagen was er een gezellige drukte op de stand. Bezoekers werden gekenmerkt door interesse in de vereniging en vragen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van bodemenergiesystemen.

Onze voorzitter Frank Agterberg was niet alleen dagvoorzitter bij de bodemenergie-lezingen op donderdag, maar was ook dagvoorzitter bij het Warmtepompcongres en voorzitter van het Grote Aardgasvrije Debat.

Onze eigen lezingen op dinsdag en donderdag werden heel erg goed bezocht. De zaal zat vol en achterin stonden zoveel mensen dat er niemand meer bij kon en de overige bezoekers vanuit buiten het theater moesten meeluisteren.

De deelname aan de Vakbeurs Energie was wederom een succes; de tweede succesvolle beurs dit jaar. Voor volgend jaar gaan we onder onze leden inventariseren aan welke beurzen we (nog meer) mee gaan doen.

Druk bezochte lezingen

Gezellige drukte op de stand