Bodemenergie in EZK- en BZK-beleid richting energieakkoord 2.0

07 februari 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Bodemenergie in EZK- en BZK-beleid richting energieakkoord 2.0
Door: Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL

Bodemenergie is uiteraard een deel van het antwoord op ‘van aardgas af’. Naast de reeds via NVDE gestelde vraag hoeveel CO2 wij kunnen helpen besparen, op welke termijn en tegen welke kosten, is de urgentie alleen maar gestegen met het voornemen van de politiek vorige week om de verkoop van gasketels aan banden te leggen en de actie van Wiebes deze week om de Groningse gaskraan sterk te knijpen tot 12 miljard kuub per jaar.

Uw voorzitter denkt via de lijn NVDE-EZK/BZK mee over verantwoorde versnelling van (bodemgekoppelde) warmtepompen in de gebouwde omgeving.
Wat daarbij zeker gaat helpen is het EZK stageverslag van Jaap de Keijzer en het KWA-rapport in opdracht van RVO in het kader van de versnellingstafel die beiden zowel de potentie zullen bevestigen als te nemen maatregelen om de potentie te mobiliseren.

Het nieuwe energieakkoord draait geheel om efficiënte reductie van CO2 uitstoot. Met de evident centrale rol in een duurzamere beheersing van binnenklimaat hebben wij met Bodemenergie behoorlijk wat CO2-reductie in de aanbieding.
In de zomer moet er een akkoord zijn met daarin de kansen maar ook de inspanningsverplichtingen van partijen.

Ook BZK is zich in toenemende mate bewust van de potentie van bodemenergie en er wordt gewerkt aan de BENG-eisen in de opvolger van de NEN7120 EPG-richtlijnen, de NTA8800. Uiteraard is dit een circus waarin iedere techniek zijn belangen verdedigd. Het is meer dan jammer dat geplande maatregelen om duurzame (bodem)warmte te bevorderen middels actualisering van electriciteitsrendement en techniek-specifieke normen is uitgesteld met twee jaar…
We hebben de politiek moeten benaderen en het Algemeen Overleg bouwregelgeving in de Tweede Kamer op 14 februari a.s. zou – op ons aangeven aan de fracties – een correctie kunnen afdwingen. Ook volgende week wordt weer spannend.

Ondertussen is een werkgroep ‘flexibilisering warmte-infrastructuur’ vanuit de door minister Wiebes voorgezeten Warmtetafel ‘in statu nascendi’. De werkgroep is zoekende naar haar scope en opdracht en de startbijeenkomst op 18 januari jl. maakte duidelijk dat hierin onder meer zal worden gekeken naar lage temperatuur-netten en thermische opslag. Bij gebleken relevantie en impact zal onze deelname permanent worden.