Bodemenergie en WKO in de Warmteprojectentool

17 juni 2024

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Bodemenergie en WKO in de Warmteprojectentool

De Warmteprojectentool bundelt informatie over collectieve warmteprojecten en maakt deze toegankelijk in één logische tool. Gemeenten en overige professionals kunnen hier ruim 400 projectlocaties bekijken en met elkaar vergelijken. De handige filtermogelijkheden bieden mogelijkheden om te zoeken naar specifieke projecten. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar warmtenetten waarbij bodemenergie of WKO wordt toegepast. 

De tool is ontwikkeld door Stichting Warmtenetwerk in samenwerking met Talent voor Transitie. “De Warmteprojectentool biedt informatie bij elkaar op één plek, die anders misschien niet beschikbaar zou zijn,” aldus Albert Bloem van Talent voor Transitie. “Soms heb je meer aan de informatie over een initiatief honderd kilometer verderop, dat vergelijkbaar is aan het nog te ontwikkelen project, dan aan een project om de hoek.” Volgens Frank Kersloot is het de bedoeling dat de warmteprojecten van elkaar kunnen leren. “Het gaat nadrukkelijk over de ‘lessons learned’ en het delen van informatie. Delen van positieve ervaringen bij de realisatie van een warmteproject is een mooi bijeffect, maar dat is niet het doel.” Bloem zegt dat de verscheidenheid onder de projecten groot is. “De pluriformiteit onder warmtenetprojecten is groter dan je in eerste instantie zou denken. Als je dat laat zien, maak je het ook aantrekkelijker voor nieuwe initiatiefnemers om dit te onderzoeken.”

Bezoekers van de tool kunnen gericht zoeken naar warmteprojecten op basis van een aantal filtermogelijkheden, zoals de locatie, het temperatuurniveau, de omvang, de hoofdbronnen en de diverse ‘componenten’ die onderdeel uitmaken van het warmtenet.

Nieuwsgierig? Bezoek de Warmteprojectentool op de website van Stichting Warmtenetwerk.

Mist u informatie over bodemenergie- of WKO-bronnen bij de warmtenetten? Geef dat dan aan via de rode feedback-button rechtsonder in de tool.