Aquathermiesystemen in praktijk – hoe werkt het en wat kost het?

28 juni 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Aquathermiesystemen in praktijk – hoe werkt het en wat kost het?

Ondanks dat er Nederland al bijna 100 aquathermiesystemen zijn is het inzetten van aquathermie voor installateurs, projectleiders, -ontwikkelaars, gemeenten en waterbeheerders nog geen gemeengoed. Binnen het onderzoekscollectief WarmingUP is in kaart gebracht welke aquathermiesystemen er zijn, hoe ze worden in ingezet waar ze worden toegepast. Het overzicht van de verschillende aquathermieconfiguraties en de beslisbomen geven een goed beeld van aquathermie in de praktijk en de te nemen stappen om tot een ontwerp te komen.

In WarmingUP werken ruim veertig partijen uit de hele warmteketen, waaronder Branchevereniging en Kennisplatform Bodemenergie, samen aan het ontwikkelen van toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie. Lees meer over de onderzoeksprojecten van Kennisplatform Bodemenergie.

Aquathermie kan in de toekomst in een aanzienlijk deel van de Nederlandse warmtevraag voorzien en levert daarmee een serieuze bijdrage aan het realiseren van de transitie naar aardgasvrije wijken, door middel van collectieve warmtesystemen. In Nederland zijn in de afgelopen jaren drie typen van aquathermie succesvol toegepast door thermische energie te oogsten uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) en als duurzame bron ingezet om gebouwen te verwarmen én te koelen.

Kennis en ervaring uit de praktijk

Nederland kent bijna 100 aquathermiesystemen op dit moment en een veelvoud zit in de planfase. De kennis en ervaringen van de bestaande systemen zijn door de onderzoekers in een representatief aantal overzichtelijke factsheets bij elkaar gebracht. Daarnaast zijn er kostenkentallen gegeven voor de verschillende systeemcomponenten van aquathermiesystemen en is er een verwachting gegeven voor de ontwikkeling van deze kostenkentallen in geval van opschaling van de techniek. Ook zijn er beslisbomen gemaakt die gemeenten, regio’s, waterbeheerders, projectontwikkelaars, corporaties en bewoners inzicht geven in de stappen die gemaakt moeten worden om tot een definitief ontwerp van een aquathermiesysteem te komen.

Lees het volledige artikel op de website van WarmingUP.

Aquathermiekaart

Bodemenergie is onmisbaar om van aquathermie een succes te maken. In een vorig artikel leest u waar er op dit moment aquathermieprojecten in Nederland zijn, die u kunt zien op een handige landkaart van Netwerk Aquathermie.