ALV BodemenergieNL: kwaliteit en verbinding

03 december 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → ALV BodemenergieNL: kwaliteit en verbinding

Het blijft toch even wennen, een ALV in digitale vorm. Gelukkig staan ons de technische middelen ter beschikking die het ons mogelijk maken ook in deze vreemde tijden met elkaar in contact te blijven. Tijdens deze ALV hebben onze leden het bestuur het vertrouwen gegeven om met de thema’s kennis, kwaliteit en belangenbehartiging vol aan de slag te blijven en er op sommige projecten nog een tandje bij te zetten.

We zijn succesvol gebleken met onze opleidingen, het kwaliteitsbeleid en met betrekking tot ons imago in de markt. Dat betekent dat we dit in 2021 niet alleen moeten bestendigen maar op een aantal fronten meer succes gaan halen dan we tot nu toe gedaan hebben. Met meer dan 50% van de aanwezige leden, goede discussies en een duidelijke koers voor 2021 kijken we terug op een geslaagde ALV.

We sloten deze vergadering af met de wens in het voorjaar weer de mogelijkheid te scheppen voor echt collegiaal contact en netwerken. Wij hopen elkaar dan weer in real life te zien en elkaar weer de hand te kunnen schudden.

Tot dan!