ALV 18 juni 2020 – in het kort

24 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → ALV 18 juni 2020 – in het kort

Een beetje onwennig was het wel, in een zaaltje met het bestuur op een rij, en het bestuur met een scherm voor hen. Helemaal optimaal was het niet. Veel liever hadden de aanwezigen elkaar live willen spreken. Dat hoorden we van leden en het bestuur heeft daar ook een duidelijke voorkeur voor.

Door: Connie Brouwer, verenigingsmanager BodemenergieNL

Coronamaatregelen en de wettelijke verplichting om voor 1 juli het financieel jaarverslag voor te leggen brachten ons tot het organiseren van deze digitale ALV. Gelukkig werkte de chat wel, zo konden er dan toch vragen worden gesteld en opmerkingen worden geplaatst. Het uitgebreide verslag voor onze leden volgt nog. Wat belangrijk is om alvast te vermelden, is dat het financieel jaarverslag over 2019 goedgekeurd is. Samen met het bestuurlijk verslag 2019/2020 van de voorzitter was het voldoende om het bestuur bijna unaniem (er waren 2 onthoudingen) décharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2019.

Er moest nog een keer worden gestemd. Adriaan Penning zijn 3-jaarsperiode was voorbij. Hij stelde zich herkiesbaar. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. De ALV besloot unaniem Adriaan Penning een volgende periode als bestuurslid te gunnen. Dat is goed voor de continuïteit. Verder heeft het bestuur Theo Bauerhuit bij de ALV geïntroduceerd. Hij is bestuursadviseur en een welkome versterking voor het bestuur gezien de huidige discussies omtrent afvullen van boorgaten en de negatieve houding vanuit verschillende overheden en toezicht/handhaving ten aanzien van -vooral- gesloten systemen.

We hopen dat we elkaar weer snel live kunnen spreken. Zodra de mogelijkheid er is, willen we weer een themadag organiseren!