100% duurzame warmte- en koude voor bestaande gebouwen

12 februari 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → 100% duurzame warmte- en koude voor bestaande gebouwen
Zes partijen hebben een intentieverklaring ondertekend voor een haalbaarheidsonderzoek van een unieke duurzame warmte- en koude voorziening in de wijk Vredenburg in Arnhem. Het gaat om een nieuw concept: een op afstand geplaatst collectief bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater.

Daarmee is het mogelijk om duurzame warmte- en koude te leveren op plekken waar een boringvrije zone is. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh Vastgoed zijn de eerste afnemers. ENGIE, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit en zijn investeerder en/of exploitant voor de ontwikkeling en het beheer van het bodemenergiesysteem en de warmtewinning uit gemaal Vredenburg.

Lees verder op de website van de Arnhemse Koerier