Webinar De rol van bodemenergie in Transitievisie Warmte van de gemeente

09 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Gebruikersplatform
  4.  → Webinar De rol van bodemenergie in Transitievisie Warmte van de gemeente

Op 9 juni organiseerde het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met de gemeente Katwijk het eerste webinar in een reeks over de rol van bodemenergie in de verduurzaming van onze energievoorziening. Er hadden zich 130 deelnemers aangemeld. In deze digitale kennissessie draait het om de vraag hoe gemeenten bodemenergie een plek kunnen geven in de Transitievisie Warmte. Nu praktisch elke gemeente met dit vraagstuk worstelt, is het belangrijk om te horen wat de mogelijkheden zijn.
Het Gebruikersplatform Bodemenergie, de belangenorganisatie voor eigenaren en eindgebruikers van een bodemenergiesysteem, organiseerde dit webinar vooral om te informeren en te inspireren. Naast presentaties over de techniek, kwamen er enkele voorbeelden langs van gemeenten die al met het inpassen van bodemenergie bezig zijn.
Het uitgebreide verslag van het webinar van 9 juni vindt u hier.

Presentaties

Wilt u de presentaties van de sprekers (terug)lezen? Dat kan hier:
Bodemenergie binnen de energietransitie – Ad van Bokhoven
Een analyse van lokale warmte-initiatieven – Nellie-Anne Guijt
Hoe realiseren we een Katwijk zonder aardgas – Merel Gravemaker
Aquathermie eenvoudig toepasbaar in woonwijken – Dick van Harlingen
Helena all-electric – Fred Verhaaren
Rol van geothermie bij verduurzaming van woonwijken – Frank Schoof
Hoe bereiden gemeenten zich voor op de energietransitie – Peter Mertens

Webinar terugkijken

Alle presentatievideo’s zijn (terug) te zien op ons YouTube kanaal