Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

19 oktober 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Branchevereniging
  4.  → Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

Duurzame energie met bodemenergie en warmtepompen wordt in steeds meer gevallen via outsourcing uitbesteed aan marktpartijen, zogenaamde energy service companies (ESCo’s). Daarbij realiseert, investeert en exploiteert de ESCo de energievoorziening voor een (woon)gebouw of gebouwen, en brengt via aansluitkosten, vastrecht en energietarieven de kosten hiervoor in rekening. Hiervoor worden contracten opgesteld met alle betrokken partijen.

 

In januari 2022 is door de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake een geschil tussen een verhuurder en huurders, het Acantus arrest. We merken dat er verwarring is ontstaan door deze uitspraak. Volgens veel partijen in de media en politiek betekent deze uitspraak een hoop problemen voor de bodemenergiebranche en voor woningcorporaties specifiek. Uit bestudering en analyse van de uitspraak blijkt dat dit sterke nuancering vraagt en de impact veel minder groot is of hoeft te zijn dan gedacht.

Om dit toe te lichten legt de juridische werkgroep van Branchevereniging Bodemenergie de aspecten van de uitspraak uit die voor de energiebranche van belang zijn. In het document wordt ook samengevat waar het Acantus arrest precies over gaat en wat nu precies de relevante vragen/gevolgen voor onze branche zijn.

Hier kunt u het document Wat betekent het Acantus arrest voor bodemenergie en outsourcing? downloaden.

Als u hier meer vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Judith Alkema van de Werkgroep Juridisch via juridisch@bodemenergie.nl.