Van de optimistische voorzitter

17 oktober 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Van de optimistische voorzitter

Als branchevereniging zijn wij altijd heel kritisch. Wij horen immers namens onze leden voortdurend te vragen om nóg beter beleid en support en (daarmee) nóg betere marktomstandigheden, zodat leden daarvan de vruchten kunnen plukken in hun business. Hooguit mogen wij ‘gematigd optimistisch’ zijn…

Door: Frank Agterberg

Toch durf ik nu even heel optimistisch te zijn! We gaan dit jaar namelijk een all-time-record groei maken. Daarmee gaan we verder waar we in de hoogtijdagen van 2008-2011 waren gebleven, toen de beginnende groei weer inzakte en pas sinds 2016 – nog wat voorzichtig – begon aan te trekken. En die groei zit heel mooi zowel in de utiliteits- als in de woningbouw. Dit is het resultaat van vele factoren waaronder een stevig aandeel van de lobby, kennisdeling en promotie door de Vereniging BodemenergieNL!

Veel lichten staan op groen voor verdere groei. In de energie/klimaathoek en inmiddels ook in de bouw met goede energetische waardering van de bodem (gekoppelde warmtepomp) in de nieuwe EPG-rekenmethode NTA8800 en erkenning van de duurzaamheidsbijdrage uit bodem en grondwater in de BENG eisen. We pakken inmiddels flink door met de uitvoering van het klimaatakkoord in de regio’s en – na een van de standaarden te zijn geworden in de nieuwbouw – nu ook meer richting de bestaande bouw.

Een groene golf voor bodemenergie dus? Bijna, maar nog niet helemaal. Het hort-en-stoot nog aan de milieukant. Het kwaliteitssysteem is op orde maar de praktijk blijft weerbarstig. Zowel de inspecties en handhaving door ILT als de ruchtbaarheid in de pers over de afdichting van doorboorde afdichtende bodemlagen zal jullie niet zijn ontgaan. En ons ook niet. We hebben collectief veel last van het daaruit voortkomende gebrek aan vertrouwen bij met name het bevoegde gezag.

BodemenergieNL is en blijft intensief in gesprek met alle betrokkenen op systeemniveau. Ook zijn we intensief betrokken bij verdere technische innovaties en om die vervolgens in het borgingssysteem te verankeren. Daarbuiten in de markt is het toch écht aan de aannemers om in alle opzichten kwaliteit te leveren volgens de geldende regels en dat in voorkomende gevallen aan te tonen. Ik wens jullie, onze leden en overige belangstellenden die dit lezen, daarbij alle succes en wijsheid toe. Met gekromde tenen en witte knokkels omdat de reputatie van onze mooie techniek in handen ligt van het slechtste jongetje van de klas…

Inmiddels, in het laatste kwartaal van 2019, kijken we nog uit naar een goede ALV en mooie themamiddag op 3 december a.s. en maken we plannen voor 2020. Ik kijk er kritisch optimistisch naar uit om samen met de ondernemers en stakeholders het groeiende aandeel van onze branche in de energietransitie verder in te vullen!