Uitleg certificering BRL 11000/BRL 2100

18 oktober 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Uitleg certificering BRL 11000/BRL 2100

Er blijken nog veel vragen te bestaan hoe het nu eigenlijk zit met de BRL 11000/BRL 2100 eis. In het laatste rapport over de impactanalyse van die certificeringseis staat, in tabelvorm een duidelijk overzicht van wat wel-en wat niet kan. Bij de eerst volgende aanpassing van de BRL 11000, die zoals hierboven aangegeven later dan 1 januari van kracht zal worden, wordt een kleine aanpassing in de Regeling Bodemkwaliteit doorgevoerd, waardoor de in de tabel omschreven situatie eenduidig wordt.

tabel certificering 11000 en 2100