Toepassing open systemen

Wanneer levert warmte-/koudeopslag (WKO) rendement op?

De economische haalbaarheid van de warmte-/koudeopslag (WKO) is een belangrijk aandachtspunt. De toepassing van WKO levert meer rendement op naarmate er een betere bodembalans ontstaat tussen de koude en warme bron(nen). Dit betekent dat meer koeling in een gebouw hieraan kan bijdragen. Ook kan bij het balanceren van bronnen worden gedacht aan lucht-water warmtepompen, aquathermie, zonthermie, restwarmte en energie uit infrastructurele objecten. Naast een goed ontwerp is het beheer van een installatie minstens zo belangrijk om er voor te zorgen dat het systeem met hoge rendementen werkt en blijft werken.

Meer weten?

In dit document Op Bodemenergie kun je bouwen leest u wat bodemenergie is, welke twee typen bodemenergiesystemen er zijn en waarom bodemenergie een prima antwoord is op het vraagstuk van de energietransitie. Het document biedt basiskennis, informatie en advies voor iedereen die betrokken is bij bodemenergie en het opstellen van de transitievisie warmte (en koude).